نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسرافراز, یاسینfa_IR
dc.contributor.authorشاهمیری, فریدfa_IR
dc.contributor.authorساداتی, سید حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:53:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:53:39Z
dc.date.available1399-07-08T20:53:39Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:53:39Z
dc.date.issued2020-05-21en_US
dc.date.issued1399-03-01fa_IR
dc.date.submitted2016-09-04en_US
dc.date.submitted1395-06-14fa_IR
dc.identifier.citationسرافراز, یاسین, شاهمیری, فرید, ساداتی, سید حسین. (1399). بررسی تأثیر مکانیسم گام متغیر در توسعه عملکرد ربات پرنده چهارپره با استفاده از واپایشگر خطی سازی بازخورد. دانش و فناوری هوافضا, 9(1)fa_IR
dc.identifier.issn2322-1070
dc.identifier.issn2645-3622
dc.identifier.urihttp://www.astjournal.ir/article_40398.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/98312
dc.description.abstractهدف از این تحقیق، توسعه روش‌های واپایش ربات هوایی چهارپره-کواد روتور- با استفاده از مکانیسم گام متغیر و مقایسه آن با روش غالب کنترل این‌گونه پرنده‌ها مبنی بر تغییر سرعت دوران روتورهای اصلی، است. متدلوژی و فن حل مسئله مبتنی بر استخراج معادلات حرکت ۶ درجه آزادی برای کوادروتورهای گام متغیر، محاسبات‌تریم، خطی سازی معادلات حرکت و نهایتاً طراحی سیستم کنترل خطی و غیرخطی است که البته برای پوشش فاز پرواز ایستا تنظیم‌شده است. مدل‌سازی دینامیکی در این بررسی اساساً شامل مدل آئرودینامیک روتورهای اصلی در رینولدز پایین، مدل‌سازی دینامیکی موتور و سیستم پیشران با تلفیق تئوری ممنتوم –المان پره است. با قید حداقل مصرف توان و بهره‌گیری مکان هندسی ریشه‌ها، بهینه‌سازی پرواز ایستا، پیاده‌سازی و با دو حلقه وضعیت و موقعیت از روش‌های خطی و همچنین خطی سازی بازخورد پرنده کنترل گردیده است. کنترل موقعیت پرنده در مکانیسم گام متغیر بهبود مانور پذیری پرنده را نمایش می‌دهد. مقایسه نتایج شبیه‌سازی، بهبود عملکرد را در مکانیسم گام متغیر با استفاده از خطی سازی بازخورد در مقابل روش کنترل خطی اثبات می‌نماید. این دستاورد می‌تواند به افزایش مداومت پرنده و همچنین توسعه پاکت پروازی ربات‌های چهارپره منجر گردد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه صنعتی مالک اشترfa_IR
dc.publisherMalek ashtar University of Technologyen_US
dc.relation.ispartofدانش و فناوری هوافضاfa_IR
dc.relation.ispartofAerospace Knowledge and Technology Journalen_US
dc.subjectکوادروتورfa_IR
dc.subjectگام متغیرfa_IR
dc.subjectتئوری المان پرهfa_IR
dc.subjectخطی سازی بازخوردfa_IR
dc.subjectواپایشگر خطیfa_IR
dc.titleبررسی تأثیر مکانیسم گام متغیر در توسعه عملکرد ربات پرنده چهارپره با استفاده از واپایشگر خطی سازی بازخوردfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری / دانشگاه صنعتی مالک اشترfa_IR
dc.contributor.departmentهیات علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشترfa_IR
dc.contributor.departmentهیات علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشترfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد