نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفراموشی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorامیرساسان, رامینfa_IR
dc.contributor.authorساری صراف, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-16T23:32:38Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-06T23:32:39Z
dc.date.available1402-03-16T23:32:38Zfa_IR
dc.date.available2023-06-06T23:32:39Z
dc.date.issued2022-09-23en_US
dc.date.issued1401-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-03-29en_US
dc.date.submitted1402-01-09fa_IR
dc.identifier.citationفراموشی, مهدی, امیرساسان, رامین, ساری صراف, وحید. (1401). تأثیر شبیه‌سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن، بر کاردیومیوپاتی و آنزیم‌های کبدی موش های صحرایی دیابتی نوع دو. سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, 12(2)doi: 10.22124/jme.2023.24199.288fa_IR
dc.identifier.issn2322-2867
dc.identifier.issn2538-5119
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/jme.2023.24199.288
dc.identifier.urihttps://jme.guilan.ac.ir/article_6381.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/981443
dc.description.abstractمقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن بر میزان کاردیومیوپاتی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو و تأثیر هم‌زمان آن‌ها بر آنزیم‌های کبدی بود. روش‌ها: بدین منظور تعداد 40 سر موش صحرایی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع دو استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg37 تزریق شد. گروه‌ ارتفاع هشت هفته در شرایط شب مانی در ارتفاع شبیه سازی شده در اتاقک هیپوکسی (14% معادل فشار اکسیژن 106میلیمتر جیوه و مشابه ارتفاع 3400متر) بطور متناوب قرار گرفتند و گروه مکمل یاری آویشن بصورت mg/kg 400 عصاره هیدروالکلی در 30ml آب مصرفی بصورت روزانه دریافت کردند. کاردیومیوپاتی از طریق دو شاخص آپوپتوز (وسترن بلات)و فیبروز (رنگ آمیزی) میوکارد اندازه گیری شد و آنزیم‌های کبدی با استفاده از روش‌های کالری متری شرکت زیست شیمی اندازه گیری گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد 8 هفته شب مانی در ارتفاع، مکمل یاری آویشن و ترکیب این دو موجب کاهش میزان گلوکز ناشتا در دیابتی‌ها می‌شود (05/0>P). همچنین آپوپتوز و فیبروز با قرارگرفتن در ارتفاع و مصرف همزمان آویشن در میوکارد کاهش معنی‌داری در دیابت نوع دو نشان داد (0.025p<). همچنین ارتفاع متوسط و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره آویشن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ‌داری ﺑﺮ سطوح سرمی ترانس‌آمینازهای ALT و AST نداشت.نتیجه‌گیری: ارتفاع شبیه‌سازی شده متوسط و آویشن در این تحقیق موجب کاهش قند خون ناشتا شد و از طرفی با کاهش آپوپتوز و فیبروز موجب پیشگیری از کاردیومیو پاتی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو شد اما این دو متغیر موجب کاهش معنی‌دار آنزیم‌های ALT و AST نشدند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofسوخت و ساز و فعالیت ورزشیfa_IR
dc.relation.ispartofMetabolism and Exerciseen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/jme.2023.24199.288
dc.subjectارتفاع متوسطfa_IR
dc.subjectآویشنfa_IR
dc.subjectکاردیومیوپاتیfa_IR
dc.subjectآنزیم‌های کبدیfa_IR
dc.subjectدیابت نوع دوfa_IR
dc.subjectاسترس محیطی در ورزشfa_IR
dc.titleتأثیر شبیه‌سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن، بر کاردیومیوپاتی و آنزیم‌های کبدی موش های صحرایی دیابتی نوع دوfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریزfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
nlai.contributor.orcid0000-0002-3312-5307


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد