نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشامیرزایی, محسنfa_IR
dc.contributor.authorمیرشمس, مهرانfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-15T20:31:37Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-05T20:31:39Z
dc.date.available1402-03-15T20:31:37Zfa_IR
dc.date.available2023-06-05T20:31:39Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-11-25en_US
dc.date.submitted1401-09-04fa_IR
dc.identifier.citationشامیرزایی, محسن, میرشمس, مهران. (1402). اندازه گیری سرعت فضاپیمای بازگشتی به کمک ردیابی شاخصه های تصویری. مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر, 10(2), 19-29.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1197
dc.identifier.urihttp://jmvip.sinaweb.net/article_161637.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/980642
dc.description.abstractمسأله ­ی تعیین جابجایی و دوران دوربین براساس شاخصه­ های متناظر میان فریم­ های تصویر، از موضوعات مورد بحث در علم بینایی ماشین است. پیچیدگی مسأله به یکتا نبودن پاسخ مربوط می­شود. در این مقاله از روش حداقل مربعات بازگشتی برای پردازش اطلاعات حاصل از ردیابی شاخصه ­های تصویری به منظور اندازه گیری جابجایی خطی و زاویه ­ای دوربین میان فریم ­های تصویری و متعاقب آن اندازه­ گیری سرعت استفاده می­شود. به طور مشابه، از تطبیق تصاویر لحظه­ ای دوربین با تصاویر مرجع، برای اندازه­ گیری خطای ناوبری اینرسی در تعیین خطای موقعیت و وضعیت فضاپیمای حامل دوربین استفاده می­شود. همچنین فیلتر کالمن توسعه ­یافته برای تلفیق مقادیر اندازه ­گیری شده توسط سامانه بینایی با اطلاعات سیستم ناوبری اینرسی به کار گرفته می­شود. بدین ترتیب، همزمان با ارتقاء دقت سیستم ناوبری، امکان دستیابی به تقریب مناسبی از جابجایی دوربین در بازه­ های زمانی میان فریم­ های تصویر فراهم می­شود. بکارگیری این تقریب به عنوان نقطه شروع، باعث همگرایی روش حداقل مربعات بازگشتی به پاسخ مورد قبول از میان پاسخ ­های ممکن برای مسأله می­شود. برای نمایش کارایی روش پیشنهادی، بازگشت یک فضاپیمای نوعی و تصاویر دوربین نصب شده بر روی آن شبیه ­سازی می­شود. خطای سنسورهای اینرسی مدل­سازی شده­ اند. بنابراین سیستم ناوبری اینرسی سرعت، موقعیت و وضعیت فضاپیما را با خطا گزارش می­کند. با ردیابی شاخصه­ های تصویری مناسب و تعیین مختصات نقاط شاخصِ از پیش ­نگاشت­ یافته در تصویر دوربین، خطای سیستم ناوبری اینرسی تخمین ­زده شده و  اصلاح می­گردد. صحه­ گذاری بر نتایج، از طریق مقایسه آن­ها با مقادیر حاصل از حل معادلات شش درجه آزادی حرکت به عنوان مقادیر صحیح و بدون خطا انجام می­شود. نتایج نشان می­دهند که در سناریوی تعریف شده برای بازگشت فضاپیما و به ازای مشخصات درنظر گرفته شده برای دوربین و سنسورهای اینرسی، دقت  02/0 متر بر ثانیه، 5 متر و  01/0 درجه به ترتیب در تعیین سرعت، موقعیت و وضعیت قابل دستیابی است، ضمن این که دقت حاصل از بکارگیری سامانه بینایی، مستقل از زمان پرواز،  دینامیک پرنده و سایر عوامل مؤثر بر دقت سیستم ناوبری اینرسی است.fa_IR
dc.format.extent1343
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Society of Machine Vision and Image Processingen_US
dc.relation.ispartofمجله ماشین بینایی و پردازش تصویرfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Machine Vision and Image Processingen_US
dc.subjectناوبری اینرسیfa_IR
dc.subjectناوبری تلفیقیfa_IR
dc.subjectناوبری به کمک تصویرfa_IR
dc.subjectبینایی ماشینfa_IR
dc.subjectسرعت سنجی بیناییfa_IR
dc.titleاندازه گیری سرعت فضاپیمای بازگشتی به کمک ردیابی شاخصه های تصویریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری هوافضا، آزمایشگاه تحقیقات فضایی، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی فضایی، دانشکده هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین‌طوسیfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
dc.citation.spage19
dc.citation.epage29


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد