نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorBirang Khojastehpour, Panteaen_US
dc.contributor.authorDortaj, Fariborzen_US
dc.contributor.authorGhaemi, Fatemehen_US
dc.date.accessioned1402-03-11T03:18:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-01T03:18:49Z
dc.date.available1402-03-11T03:18:49Zfa_IR
dc.date.available2023-06-01T03:18:49Z
dc.date.issued2022-10-01en_US
dc.date.issued1401-07-09fa_IR
dc.date.submitted2023-03-14en_US
dc.date.submitted1401-12-23fa_IR
dc.identifier.citationBirang Khojastehpour, Pantea, Dortaj, Fariborz, Ghaemi, Fatemeh. (2022). Providing a structural model of social-emotional competence based on psychology capital with mediation of career motivation among primary teachers. Iranian journal of Learning and Memory, 5(19), 19-26.en_US
dc.identifier.issn2645-5455
dc.identifier.issn2645-5447
dc.identifier.urihttps://journal.iepa.ir/article_169613.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/977432
dc.description.abstractThis study was conducted in order to provide a structural model of social-emotional competence based on psychological capital with the mediation of career motivation among primary teachers. The correlation method was applied in this cross-sectional research. The statistical population of the present study was consisted of all teachers who were teaching in the elementary schools of Tehran in 2021-2022 and among them 350 people were selected by multi-stages cluster-sampling method. Psychological capital (Luthans, 2007), career motivation (Robinson, 2004) and social-emotional competence (Boyatzis, 2007) methods were applied which had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Lisrel-V7.8 software were applied in order to analyze the data. Structural equation modeling was used to respond to the research hypotheses. The research findings suggested that psychological capital has a direct effect on social-emotional competencies of elementary teachers (p<0.05). Psychological capital has an indirect effect on social-emotional competencies of primary teachers (p<0.05). Also, the results showed that the indirect effect of psychological capital along with social-emotional competencies mediated by career motivation was confirmed by 95% confidence. Therefore, social-emotional competencies can play a better role in increasing their career motivation through making psychological capital among teachers.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherIranian Educational Psychology Associationen_US
dc.relation.ispartofIranian journal of Learning and Memoryen_US
dc.subjectSocial-emotional competenceen_US
dc.subjectstrategies to deal with stressen_US
dc.subjectjob motivationen_US
dc.subjectSchool Psychologyen_US
dc.titleProviding a structural model of social-emotional competence based on psychology capital with mediation of career motivation among primary teachersen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articleen_US
dc.contributor.departmentstudenten_US
dc.contributor.departmentProfessor of Allameh Tabataba&#039;i Universityen_US
dc.contributor.departmentIranen_US
dc.citation.volume5
dc.citation.issue19
dc.citation.spage19
dc.citation.epage26
nlai.contributor.orcid0009-0003-4328-4867
nlai.contributor.orcid0000-0002-7099-9249
nlai.contributor.orcid0000-0002-3175-9698


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد