دوره 8, شماره 24

 

ارسال های اخیر

 • سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی) 

  حسینی کیا, سید محمد مهدی؛ خیابان چیان, نگار؛ رضایی راد, هادی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  فضای شهری موفق دارای طیف گسترده‌ای از مؤلفه‌های ذهنی و عینی است و توجه به شاخص‌های کالبدی برای ایجاد یک مکان «موفق» نقشی تعیین‌کننده دارد که یکی از راهبردهای آن، توسعه‌ی پیاده راه‌ها در شهرهاست. این پژوهش به دنبال پاسخ به ...

 • آسیب‌شناسی قواعد و رویه‌های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه 

  مولائی, اصغر؛ اکبری ریابی, محمد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  بی‌نظمی و اغتشاش در مصالح نماها، فرم و سبک نماها، تعداد و فرم بازشوها، تابلوهای تبلیغاتی و الحاقات نماها، منظر شهرهای امروزی را از الگوی مطلوب اسلامی دور کرده است. آسیب‌های نما و ناایمنی آن، لزوم بررسی دقیق انطباق وضعیت ...

 • ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی 

  دائی نژاد, نازنین؛ افضلیان, خسرو؛ اسدپور, سیدجواد؛ موسوی, محمدحامد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  امروزه در فضاهای سکونتی به دلیل عدم توجه معماران به مؤلفه‌های ادراکات حسی ساکنین و عدم توجه به تأثیر حواس بر فرآیند ادراک آنان، نظاره‌گر تنزل کیفیت سطح زندگی و همچنین رضایتمندی نامطلوب ساکنین در محل سکونتشان می‌باشیم. با ...

 • نقش و قدرت شهردار تهران بر روی کاغذ و در عمل 

  فرج, سارا؛ شرفی, مرجان (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  شهرداران به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین مقام‌های محلی دارای نقش‌های متعددی هستند که این نقش‌ها در نظام‌های مدیریت شهری کشورهای مختلف، متفاوت است. نقش و قدرت شهردار از دو جنبه قدرت بر روی کاغذ و قدرت در عمل قابل‌بررسی است؛ بنابراین، ...

 • بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری 

  رفیعیان, مجتبی؛ شجاعی, دلارام (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  پایداری اجتماعی جهت پاسخ به مشکلات و معضلات اجتماعی شهرها و به‌عنوان بعدی کارا در رسیدن به توسعه پایدار شهری، گفتمانی است که در دو دهه اخیر بسیار موردتوجه و استقبال محققین شهری قرارگرفته و پژوهشگران با ابعاد مختلف محیط ...

 • واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور 

  احمدی, مرتضی؛ ضیائی, محمود؛ واعظی, رضا؛ کاظمیان, غلامرضا؛ یاوری گهر, فاطمه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  یکی از موضوعات تأثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی برنامه‌های توسعه گردشگری، نوع عقلانیت حاکم بر نظام برنامه‌ریزی کشور در هر دوره زمانی و نظریه برنامه‌ریزی متناظر با آن می‌باشد. این مقاله باهدف واکاوی عقلانیت در برنامه‌ریزی ...