نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنکویی, محمدعلیfa_IR
dc.contributor.authorجعفری فشارکی, پرویزfa_IR
dc.contributor.authorحامدی, محدثهfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-09T18:51:57Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-30T18:51:58Z
dc.date.available1402-03-09T18:51:57Zfa_IR
dc.date.available2023-05-30T18:51:58Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-13en_US
dc.date.submitted1401-04-22fa_IR
dc.identifier.citationنکویی, محمدعلی, جعفری فشارکی, پرویز, حامدی, محدثه. (1401). شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد). آینده‌پژوهی دفاعی, 7(27), 7-34. doi: 10.22034/dfsr.2023.557627.1625fa_IR
dc.identifier.issn۲۵۸۸-۴۲۸X
dc.identifier.issn۲۶۴۵-۷۱۷۲
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.557627.1625
dc.identifier.urihttp://www.dfsr.ir/article_704028.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/976463
dc.description.abstractهدف از انجام این مقاله، مدل­سازی متغیر­ها و سناریوهای مؤثر بر تخلیۀ اضطراری در هنگام وقوع  بحران‌هایی مانند جنگ و زلزله است. جامعه آماری شامل 54 نفر از متخصصان، هیأت ­علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. روش پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می‌­باشد. روش نمونه­‌گیری تصادفی و از فرمول کوکران استفاده شده است. بر اساس نرم­‌افزارهای Wizard ،Any Logic و Anp تحلیل­­‌ها انجام شده است. 8 سناریو با حداکثر دو عامل ناسازگار برای مدل­سازی در Any Logic در نظر گرفته شده است. سناریو بحرانی‌­­تر بدست آمده از شبیه‌­­سازی انتخاب شده و راهکارها در نرم‌­افزار Anp بررسی شدند. پژوهش­­‌های پیشین سناریوهای شبیه‌­سازی شده را با روش علمی تببین نکرده‌­اند. برای انتخاب راهکارها و سناریوها از تکنیک­­‌های تصمیم‌­گیری استفاده و با شبیه­‌سازی ترکیب نموده‌­­ایم. زمان تخلیه در سناریو پنجم از بقیه سناریو­ها بیشتر است و این سناریو را بحرانی‌­تر در نظر گرفتیم. نتایج  Anp نشان داد معیارهای اضافه‌ ­نمودن درب و برداشتن موانع با وزن­‌های 287/0 و 262/0 بالاترین رتبه را گرفته­­‌اند. با توجه به وزن‌­های نرمال­‌‍شده در زیرمعیارها، در معیار زمان، زمان فرار در راهرو­ها و پله­­‌ها (با وزن 65/0)، در هزینه، بعد اجرایی (با وزن 608/0)، در قابلیت اجرا، قابلیت هدایت عملیات (با وزن 8/0)، در تأثیرات محیطی، تأثیر بر عموم (با وزن 705/0) و در ضمانت تردد، وضعیت مدیریت ترافیک (با وزن 756/0) بالاترین رتبه را گرفته ­اند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofآینده‌پژوهی دفاعیfa_IR
dc.relation.ispartofDefensive Future Study Researches Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.557627.1625
dc.subjectتخلیۀ اضطراریfa_IR
dc.subjectبحرانfa_IR
dc.subjectسناریو ویزاردfa_IR
dc.subjectشبیه‌سازیfa_IR
dc.subjectانی لاجیکfa_IR
dc.subjectتحلیل شبکهfa_IR
dc.subjectآینده پژوهی دفاعی مبتنی بر سناریونویسیfa_IR
dc.titleشبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مدیریت بحران، دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مدیریت بحران، دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری گروه مدیریت بحران، دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue27
dc.citation.spage7
dc.citation.epage34


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد