مرور دوره 7, شماره 27 بر اساس عنوان

 • تحلیل علم سنجی از مقالات آینده پژوهی منتشر شده در نشریات علمی ایران 

  ابراهیمی, فضه؛ اسدنیا, ابوالفضل (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  درک سرشت پژوهش‌های یک حوزه‌ی دانشگاهی و رفتار پژوهشگران در آن حوزه، به خصوص در مورد مقولات میان رشته‌ای بسیار مهم است. درک حاصله به برنامه ریزان و پژوهشگران کمک می‌کند تا ضمن فهم وضعیت گذشته و حال، برای بهبود وضعیت آینده ...

 • دکترین پدافند غیرعامل با رویکرد پدافند هوایی (اصول و الزامات اساسی) 

  همت, حمید؛ شهرآیینی, سید اسماعیل؛ سپهری‌راد, ابوالفضل؛ ریاضی, وحید (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  پدافند هوایی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی در صحنه نبرد امروزی ایفا می‌نماید. در این بین، دکترین پدافند غیرعامل در پدافند هوایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از‌این رو، پژوهش حاضر در پی تبیین دکترین پدافند غیرعامل با ...

 • راهبردهای قدرت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران 

  آذر, داود؛ مسلمی, حسین (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻗﺪرت ﺳﺎﻳﺒﺮی، ﺷﺎﻳﺪ مهم‌ترین قدرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ نیروهای مسلح ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ایمن‌سازی ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و فراسایبری ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻮل ﺟﺪﻳﺪی آﻣﺎده می‌شوند. رهنامه‌های ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ...

 • شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد) 

  نکویی, محمدعلی؛ جعفری فشارکی, پرویز؛ حامدی, محدثه (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  هدف از انجام این مقاله، مدل­سازی متغیر­ها و سناریوهای مؤثر بر تخلیۀ اضطراری در هنگام وقوع  بحران‌هایی مانند جنگ و زلزله است. جامعه آماری شامل 54 نفر از متخصصان، هیأت ­علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. روش پژوهش از نوع ...

 • شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 

  مصباح کیا, امیر؛ کدخدایی, عباسعلی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  هدف اصلی از تفکیک قوا، تقنین، اجرا و قضا، به نحو صحیح و واقعی است. ساختار حکومتی در جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوا را را به رسمیت شناخته است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از لحاظ ماهیت؛ ...

 • شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی 

  عباسیان, محمد؛ میرجمهری, علیرضا؛ پورسیفی, مهدی (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران, 2023-02-20)
  پژوهش حاضر با هدف احصاء و اولویت‌بندی راهبردهای نزاجا بمنظور تحقق چشم‌انداز بیانیه گام دوم انقلاب انجام گرفت. نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، خبرگان علمی-نظامی هستند که از میان آنها ...