نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشرافتی, مهتابfa_IR
dc.contributor.authorنجفی قبادی, سمیهfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-22T16:36:44Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-12T16:36:45Z
dc.date.available1402-02-22T16:36:44Zfa_IR
dc.date.available2023-05-12T16:36:45Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-25en_US
dc.date.submitted1401-05-03fa_IR
dc.identifier.citationشرافتی, مهتاب, نجفی قبادی, سمیه. (1401). ارائه یک مدل نوین جهت طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار شامل مباحث توسعه یافتگی و تصمیمات زیست محیطی پله ای. پژوهش های نوین در تصمیم گیری, 7(4), 104-124.fa_IR
dc.identifier.issn2476-6291
dc.identifier.urihttp://journal.saim.ir/article_701949.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/974422
dc.description.abstractیکی از موضوعات حائز اهمیت در حیطه زنجیره تأمین پایدار که محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد، میزان آلودگی منتشر شده از اجزای زنجیره تامین است. عدم توجه به این مسئله پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی در پی خواهد داشت. بنابراین، در این تحقیق به این مهم پرداخته می‌شود. در این مطالعه، مدل نوینی برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار ارائه می‌گردد که در آن تنها تسهیلات سازگار با محیط‌زیست می‌توانند فعالیت داشته باشند و سایر تسهیلات آسیب‌زا به محیط‌زیست، باید تعمیر و نوسازی شوند. علاوه‌بر‌این، جهت افزایش توسعه یافتگی و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم، در مدل پیشنهادی، مکان احداث تولیدکننده از میان مناطق کمتر توسعه یافته با پتانسیل رشد بیشتر انتخاب می‌گردد. برای محاسبه پتانسیل رشد مناطق معیارهایی مانند نزدیکی به کشورهای همسایه با GDP بالاتر، نرخ بیکاری، تعداد معادن و غیره در نظر گرفته شده و با تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره یکپارچه می‌گردند. روش شناسی این پژوهش به این صورت است که ابتدا با روش‌های تصمیم‌گیری، برای هر منطقه امتیازی محاسبه شده و سپس مساله با این امتیازها بهینه سازی می-گردد. در واقع، مدلسازی پیشنهادی شامل دو مرحله محاسبه امتیاز پتانسیل رشد هر منطقه با تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره و سپس فرموله بندی مسأله شبکه زنجیره تأمین پایدار است. در پایان، عملکرد مدل پیشنهادی و کاهش اثرات زیست محیطی برای بهبود پایداری سیستم‌های لجستیک در یک مطالعه موردی بررسی و نشان داده می‌شود. جهت اعتبارسنجی مدل، چند تحلیل حساسیت متفاوت ارائه می‌گردد. نتایج تجزیه‌و‌تحلیل محاسباتی نشان-دهنده کارایی و اثربخشی مدل است.fa_IR
dc.format.extent622
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی مدیریت صنعتی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های نوین در تصمیم گیریfa_IR
dc.relation.ispartofModern Research in Decision Makingen_US
dc.subjectطراحی شبکه زنجیره تأمینfa_IR
dc.subjectاثرات زیست محیطیfa_IR
dc.subjectتوسعه پایدارfa_IR
dc.subjectتصمیم گیری چند معیارهfa_IR
dc.titleارائه یک مدل نوین جهت طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار شامل مباحث توسعه یافتگی و تصمیمات زیست محیطی پله ایfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue4
dc.citation.spage104
dc.citation.epage124


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد