نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمولوی عربشاهی, سیده محبوبهfa_IR
dc.contributor.authorوحیدی, جوادfa_IR
dc.contributor.authorطالبی, سمیراfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-22T16:27:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-12T16:27:56Z
dc.date.available1402-02-22T16:27:55Zfa_IR
dc.date.available2023-05-12T16:27:56Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2022-05-31en_US
dc.date.submitted1401-03-10fa_IR
dc.identifier.citationمولوی عربشاهی, سیده محبوبه, وحیدی, جواد, طالبی, سمیرا. (1401). مدل‌سازی و حل مسئله برنامه‌ریزی دروس دانشگاهی با منابع محدود در جهت برقراری حداکثری قیود سخت و نرم. پژوهش های نوین در تصمیم گیری, 7(4), 1-18.fa_IR
dc.identifier.issn2476-6291
dc.identifier.urihttp://journal.saim.ir/article_701947.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/974418
dc.description.abstractمسئله برنامه‌ریزی دروس دانشگاهی، به ارائه یک جدول زمان‌بندی می‌پردازد که هدف آن، تخصیص دروس به بازه‌های زمانی مختلف در طول هفته و تعیین چینشی از دروس است که ضمن رعایت مقررات آموزشی از نظر مدرس، دانشجو و امکانات دانشگاه قابل قبول و انجام پذیر باشد. در این مقاله سعی شده است، یک مسئله برنامه‌ریزی را مورد بررسی قرار گرفته که همه محدودیت‌های برنامه ریزی و فشرده بودن برنامه درسی، توزیع برنامه دروس در چارچوب زمانی بررسی شده، ترجیحات اساتید، حداقل تعداد روزهای کاری، حداکثر ظرفیت و پابرجایی کلاس‌ها (با هدف حداقل کردن رفت و آمد روزانه دانشجویان بین کلاس‌ها) رعایت شوند. جهت مدل سازی مساله، یک مسئله برنامه‌ریزی ریاضی از نوع غیرخطی عدد صحیح و با ابعاد بزرگ را در نظر گرفته ایم. حل مدل ریاضی به کمک نرم افزارها GAMS انجام و نتایج برنامه ریزی درسی برای ترم دوم کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت در پایان گزارش شده است.fa_IR
dc.format.extent736
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی مدیریت صنعتی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های نوین در تصمیم گیریfa_IR
dc.relation.ispartofModern Research in Decision Makingen_US
dc.subjectبرنامه‌ریزی دروس دانشگاهیfa_IR
dc.subjectبرنامه درسیfa_IR
dc.subjectبرنامه‌ریزی عدد صحیحfa_IR
dc.subjectمدلسازی ریاضیfa_IR
dc.titleمدل‌سازی و حل مسئله برنامه‌ریزی دروس دانشگاهی با منابع محدود در جهت برقراری حداکثری قیود سخت و نرمfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue4
dc.citation.spage1
dc.citation.epage18


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد