مرور دوره 14, شماره 47 بر اساس تاریخ انتشار

 • تحلیل بازتاب جنگ در آثار نقاشی کاظم چلیپا براساس نظر پانوفسکی* (مطالعه موردی : سه اثر با موضوع و محوریت زن/ مادر) 

  خانی, مینو؛ بالایی, کریستف؛ گودرزی, مصطفی (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2017-04-21)
  کاظم چلیپا از اولین هنرمندانی است که نامش به عنوان نقاش انقلاب در حافظه تاریخ هنر این مُلک ثبت شده است. وی در دوران دانشجویی در دانشکده هنرهای زیبای تهران در رشته نقاشی زیر نظر اساتیدی همچون هانی بال الخاص به آموختن

 • شناسایی انواع محوطه های باز و عملکرد آنها در باغهای تاریخی بیرجند (با تمرکز بر باغ های رحیم آباد، امیرآباد، شوکت آباد، بهلگرد و اکبریه) 

  اعتضادی, لادن؛ بینا, محمدجواد (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2017-04-21)
  چکیده باغ فضایی باز و گسترده است که بنا به الزاماتی می تواند برخی فضاهای بسته را در خود داشت ه باشد، اما آنگاه که فضاهای باز خردی را با انتظام های تعریف شده در خود جای م یدهد، صورتی از باغ پدید می آید حاکی از ...

 • بازشناسی انواع محوطه های باز در باغ های تاریخی بیرجند؛ با تمرکز بر باغ های رحیم آباد، امیرآباد، شوکت آباد، بهلگرد و اکبریه 

  بینا, محمدجواد؛ اعتضادی, لادن (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2017-04-21)
  باغ ایرانی به عنوان پدیده‌ای چند لایه، نیازمند مطالعات گوناگون است. بخشی از این مطالعات به کالبد و ساختار فیزیکی باغ برمی‌گردد. از آنجا که غالب پژوهش‎ها در حوزة باغ ایرانی، به باغ های شناخته شده‌تر، صورت کلی و ساختار نسبتاً ...

 • تداوم فرهنگی در نقاشی مدرن عراق بین سال های 1950 و 1980 

  شریفیان, شکیبا؛ محمدزاده, مهدی؛ نف, سیلویا؛ مهرایین, مصطفی (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2017-04-21)
  از سال های 1950 ، یعنی آغاز تکوین هنر مدرن عراقی، جریان «بازگشت به ریش هها » اندیشه محوری و جدای یناپذیر از هنر مدرن عراق بوده است. اکثر هنرمندان مدرن نسل اول، از جمله جواد سلیم و شاکر حسن السعید، ایده تداوم فرهنگی ...

 • بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان 

  ابراهیمی, غلامرضا؛ سلطان زاده, حسین؛ کرامتی, غزال (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2017-04-21)
   سبک زندگی، اصطلاحی است که در بطن خود، مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را م یپروراند، تأثیر عمیقی در الگوهای رفتاری و گرایش های ذهنی افراد جامعه داشته و تأثیر فراوانی در شک لگیری فضای سکونت دارد. این گفتمان

 • ابزارهای تحلیلی در معماری منظر 

  نوری زاده, سحر؛ صیدانی, کاوه (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2017-04-21)
  معماری منظر رویکردی چند بعدی بوده که صاحبنظران ابعاد مختلفی برای آن تعریف کرد هاند. علاوه بر آن حرفه ای بین رشته ای است که طی تعامل با دانش های مختلف راه خود را می یابد. محیط زیست طبیعی و فرهنگی، اوقات فراغت، ...

 • مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحبنظران رشته های مختلف 

  ماهان, امین؛ منصوری, سید امیر (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2017-04-21)
  چکیده واژه منظر با مفاهیم پیچیده عینی و ذهنی و ابعاد گسترده فیزیکی و غیر فیزیکی همواره محل بحث صاحبنظران و نظری هپردازان حوزه های فکری مرتبط با محیط زیست، جغرافیا، طراحی شهری ، معماری منظر و سایر رشته های ...