دوره 10, شماره 24

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی مولفه های منظر تاریخی شیراز بر اساس مطالعه تطبیقی ‏ تصاویر ترسیم شده توسط جهانگردان خارجی ‏ 

  اسدپور, علی؛ فیضی, محسن (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  نگاه متن‌وار و ساختاری به منظر امکان تجزیه و تحلیل بصری مفاهیم و عناصر موجود در منظر را در قالب یک ‏پژوهش بصری ممکن می‌سازد. در این نوشتار از اسناد تاریخی و راهبرد توصیفی و اکتشافی در پژوهش منظر استفاده شده و ‏تحلیلها در ...

 • بازشناسی مفهوم «راه» از دیدگاه یک جهانِ زبانی‌ـ فرهنگی با تأکید بر واژه‌های حوزة معناییِ «فضاهای ارتباطی» در زبان فارسی 

  براتی, ناصر؛ زرین قلم, فرزاد (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  زبان به عنوان یکی از نظام‌های نشانه‌ای از یک سو رو به فرهنگ دارد و از سوی دیگر رو به جهانِ مردمی که در آن جامعة زبانی زندگی می‌کنند. بنابراین یکی از روش‌هایی که می‌توانیم به ریشه، عمق فرهنگ و جهانِ مردم یک جامعة خاص ...

 • رویکردها و روش‌ها در زیبایی‌شناسی شهری 

  کریمی مشاور, مهرداد (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  هدف اصلی از این مقاله معرفی رویکردهای متفاوت در زیبایی‌شناسی شهری و شیوه‌های متفاوت انجام آن می باشد. روش انجام تحقیق در این نوشتار بر‌اساس روش تحلیلی و مقایسه تطبیقی نظرات مختلف در حوزه زیبایی‌شناسی شهری و تکنیک‌های انجام ...

 • نوسازی بافت‌های فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیه و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی (نمونه موردی : شهر اصفهان) 

  شفیعی دستجردی, مسعود (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  امروزه رویکرد جهانی به ‌طرح‌های توسعة شهری،‌ رویکرد مسله‌محور برای‌حل مسایل شهری ‌است وبدون شک بافت‌های فرسودة شهر اصفهان یکی ازمسایل اساسی ومهم این شهر است وشناخت وتحلیل این مسئله و ارایة راهکار در این زمینه، ‌اصولاً از ...

 • راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محله قیطریه با استفاده از روش QSPM 

  حسینی, علی؛ پوراحمد, احمد؛ حاتمی نژاد, حسین؛ رضایی نیا, حسن (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  اولویت‌بندی استراتژی‌های مؤثر به لحاظ میزان اثر‌بخشی مفروض در زمان، تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی بهینه، مسیر روشن‌تر و ساده‌تری را برای اجرای پیشنهادات و انجام اقدامات مؤثر فراهم می‌سازد. از این رو در تحقیق حاضر برای ...

 • پژوهشی در باب ارتقای اعتبار علمی نقدهای معماری تکنیکی برای استخراج معنای جامع اثر معماری 

  عباسی, مهدی (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  هر اثر هنری و به تبع معماری به عنوان یک هنر، واجد وجوه معنایی متنوعی است که مخاطب برخی از این وجوه را در قالب یک ادراک واحد دریافت می‌کند. مخاطب هنگام مواجهه با اثر تنها وجوهی را درک می‌کند که جهان ادراکی وی اجازه دریافت ...

 • هویت فرهنگی و اثرات آن بر روش‌های بومی تهویة طبیعی بازار قدیم دزفول، راسته صنعتگران 

  رهایی, امید (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  هویت فرهنگی به عنوان عاملی جهت‌دهنده، موجب پیدایش شیوه‌های منحصر به فردی در معماری سنتی شهرهایی نظیر دزفول بوده است. در این میان معماری بازارها، به عنوان کانون فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرهای ایران، به شدت تحت تأثیر ...

 • پایداری اندام‌های معماری ایرانی در گذار از دوران اسلامی 

  نظیف, حسن (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  در زمینه‌های متفاوتی مورد ارزیابی که بررسی قرار گرفته و معماری به عنوان کالبدی برای زندگی انسان می‌تواند یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز آن باشد. معماری ایران که یکی از غنی‌ترین نمونه‌های معماری بومی با دستاوردهای فرمی و ...

 • تحلیل منظر کلان تاریخی شیراز بر‌اساس ترسیم‌های جهانگردان خارجی 

  فیضی, محسن؛ اسدپور, علی (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  نگاه متن‌وار و ساختاری به منظر امکان تجزیه و تحلیل بصری مفاهیم و عناصر موجود در آن ‌ را در قالب یک پژوهش بصری ممکن می‌سازد. در این نوشتار از تصاویر تاریخی و راهبرد توصیف ثانویه با مورد‌پژوهی اکتشافی در منظر استفاده شده و ...

 • مزار پیرمراد، منظر فرهنگی ـ آیینی شهرستان بانه 

  مخلص, فرنوش؛ فرزین, احمدعلی؛ جوادی, شهره (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  منظر فرهنگی مفهومی دربردارندة ارزش‌های فرهنگی ـ طبیعی بوده که حاصل تعامل میان انسان و طبیعت در طول تاریخ است. علاوه بر این مناظر فرهنگی دربرگیرنده، حافظ و بیانگر هویت و تاریخ یک منطقه و ساکنین آن هستند و از این رو حفاظت ...

 • آگورا و روابط اجتماعی ـ فرهنگی در آتن دوره کلاسیک 

  کریمیان, حسن؛ موسوی نیا, سید مهدی (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرNazar Research Center for Art, Architecture and Urbanism (NRC), 2013-03-21)
  از آنجایی‌که فضاهای شهری کانون تمرکز ساکنان زمین‌اند، آنها را می‌توان مناسب‌ترین عرصه تظاهر و تجلی فرهنگ بشری، ارتباطات اجتماعی و تاریخ ملت‌ها به شمار آورد. همچنان‌که ساختار فرهنگی و اجتماعی یک ملت می‌تواند بر تظاهرات ...