دوره 13, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تدوین الگوی پیاده‌سازی راهبردهای اداره کلّ ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن 

  ملک, مجتبی؛ رضوی, سیدمحمدحسین؛ تابش, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-06-22)
  هدف: هدف تحقیق، تدوین الگوی پیاده­‌سازی راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه­‌ی ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن می­‌باشد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش کاربردی و به شیوه­‌ی توصیفی است و نوع ...

 • پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور) 

  کسب دوست, عباس؛ دانش فرد, کرم اله؛ معمارزاده طهران, غلامرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-06-22)
  اهداف: پژوهش حاضر، تلاش می‌کند با بررسی عوامل کلیدی روند بهره‌وری سازمانی در پیشایندها و پسایندهای اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی، پیش‌ران‌های بدیل ارتقاء بهره‌وری را از میان آنها مشخص نماید.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: ...

 • گفتمان کاوی جانشین پروری در یک سازمان دولتی با رویکرد انتقادی 

  محمدی دیانی, مریم؛ خاشعی ورنامخواستی, وحید؛ زاهدی راد, مرتضی (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-06-22)
  هدف: تحلیل گفتمان‌های پیرامون جانشین­‌پروری در یک دستگاه دولتی.طراحی/ روش­‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی؛ روش نمونه­‌گیری، هدفمند و روش جمع­‌آوری داده­‌ها عمدتا مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مدیران ...

 • شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند با استفاده از روش دلفی فازی 

  حسینی, سید عبدالرسول؛ قاسمی, محمد؛ یعقوبی, نورمحمد؛ سالارزهی, حبیب الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-06-22)
  هدف: پژوهش حاضر به­‌منظور شناسایی پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند از طریق رویکرد دلفی فازی انجام  شده است.طراحی/روش‌شناسی/رویکرد­: پژوهش در زمره پژوهش‌­های آمیخته در رهیافت قیاسی - استقرایی است؛ که از حیث هدف، کاربردی ...

 • فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی 

  احمدی الوار, زهرا؛ فیض, داود؛ مدرسی, میثم (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-06-22)
  هدف: هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و درک پویایی این رفتارها و ارائه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت پژوهش رفتارهای انحرافی در ایران و کمک به هدایت ...

 • تأثیر رفتار ترور روحی بر شکل‌گیری سکوت سازمانی کارکنان 

  دعائی, زهره سادات؛ سبک رو, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-06-22)
  هدف: سکوت سازمانی پدیده‌­ای رایج و متداول در سازمان­‌ها و واقعیتی موجود و ملموس برای مدیران و کارکنان است. یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه‌­ها و اهداف سازمان، فقدان اطلاعات، اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن را ...

 • بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها 

  اخوان هزاوه, فاطمه؛ اجتهادی, مصطفی؛ محمد داوودی, امیرحسین؛ محمدخانی, کامران (دانشگاه شهید بهشتی, 2022-06-22)
  هدف: بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها.طراحی / روش‌شناسی / رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده­‌ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش تحلیل محتوا بوده است. در این پژوهش از دو استراتژی کیفی شامل ...