مرور دوره 23, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی 

  جوادی, مریم؛ شیانی, ملیحه؛ محسنی تبریزی, علیرضا؛ ودیعه, ساسان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  شهروندی یک ایده دوجانبه و یک ایده اجتماعی است و صرفاً مجموعه حقوقی که فرد را از تعهد به­ دیگران رها کند، نیست؛ بلکه برای تحقق این حقوق به ­مکانیسمی از تکالیف و وظایف شهروندی لازم است. از طرفی مسئولیت ­گریزی­های شهروندی ...

 • بازگشت بدن : رد آپاراتوس ها بر وضعیت 

  میرزایی, محمد؛ چاوشیان تبریزی, حسن؛ عباداللهی چنذانق, حمید؛ حیدری, آرش (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  پرابلماتیک نوشتار حاضر چرخش ماتریالیستی وضعیت در فرایندهای پساجنگ و برآمدن رژیمی سراسر جدید از حقیقت است که منطق معنایی آن برتمام وضعیت حاکم است. دراین میان هرآن­چه هستی متعینی یافته است درحکم داده­ای ثانوی و همچون متافوری ...

 • بررسی تجربی ارتباط تجانس مذهبی با خودکشی در ایران 

  طالبان, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در جامعه‌شناسی کلان نشان داده شده است که دین و دینداری موجب کاهش نرخ‌های خودکشی هم در سطح بین‌کشوری و هم درون‌کشوری می‌شود. با این حال، در ادبیات نظری و پژوهشی مربوط به ­ارتباط دین و خودکشی ...

 • الگویابی خرد جمعی در سطح نظری و ارائه یک مدل تحلیلی-تلفیقی برای آن 

  رضایی, مریم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  هدف اصلی این  مقاله الگویابی نظری برای خرد جمعی و تلفیق نظریه­های مختلف در چارچوبی تحلیلی و منسجم است. خرد جمعی مفهومی محوری و ایده­ای نسبتاً نو است که با وجود نظریه­های منفرد و متعدد و مفهوم پردازی­های متفاوت در رشته­هایی ...

 • مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395 

  جوادی, علی محمد؛ ملکی, امیر؛ زاهدی مازندرانی, محمدجواد؛ احمدی, یعقوب (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  شناسایی ساختار طبقات اجتماعی و چگونگی تغییر آن می‌تواند در تببین بسیاری از مسایل اجتماعی و اقتصادی راهگشا باشد. مطالعه حاضر به­ مقایسه ساختار طبقات اجتماعی در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395 می‌پردازد. در این تحقیق از روش ...

 • داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران 

  محمدی, مهلا؛ اکبری, حسین؛ فولادیان, مجید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  مطالعه حاضر با هدف شناخت فرایند داغ­ننگ در بستر جامعه ایران، به ­بررسی سیستماتیک ادبیات این حوزه پرداخته است. بنابراین پس از طی فرایند سه مرحله­ای مرور سیستماتیک، 66 مقاله جهت مطالعه شناسایی شد. براساس نتایج، داغ­ننگ شامل ...