نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجرجانی, معصومهfa_IR
dc.contributor.authorباصری, سمیهfa_IR
dc.contributor.authorآفرین, فریدهfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-15T05:50:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-05T05:50:20Z
dc.date.available1402-02-15T05:50:20Zfa_IR
dc.date.available2023-05-05T05:50:20Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-06-25en_US
dc.date.submitted1401-04-04fa_IR
dc.identifier.citationجرجانی, معصومه, باصری, سمیه, آفرین, فریده. (1402). طراحی پایدار پوشاک دختران با استفاده از ضایعات کشاورزی و زائدات پارچه‌ها (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر دانشگاه سمنان). زن در توسعه و سیاست, 21(1), 164-139. doi: 10.22059/jwdp.2022.344977.1008227fa_IR
dc.identifier.issn2538-3132
dc.identifier.issn2538-3124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.344977.1008227
dc.identifier.urihttps://jwdp.ut.ac.ir/article_88727.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/969129
dc.description.abstractکشور ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه در معرض تهدیدهای زیست‌محیطی قرار دارد. با توجه به نقش مهم زنان در مدیریت منابع پایدار در خانواده، با نیم‌نگاهی به حضور پررنگ آن‌ها در جامعه و همچنین سهم فعلی‌شان در نظام آموزشی کشور، توانمندسازی آنان در بحث توسعۀ پایدار و طراحی پوشاک برای آن‌ها براساس معیارهای محیط‌زیستی، حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش این است که با استفاده از ضایعات کشاورزی برای رنگرزی و زائدات پارچه‌ها در طراحی و دوخت پوشاک اجتماعی زنان یعنی مانتو، متناسب با زیرساخت‌ها و امکانات موجود در کشور و با تکیه بر فرهنگ اصیل گذشته در جهت توسعۀ پایدار گامی برداشته شود. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-پیمایشی، کنش رفتاری و ذهنیت مصرف‌کنندگان نسبت به مؤلفه‌های طراحی از طریق پرسشنامه در میان دختران دانشکدۀ هنر دانشگاه سمنان ارزیابی می‌شود. حجم نمونه 102 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد همۀ مؤلفه‌های مانتوهای طراحی‌شده به غیر از مؤلفۀ اندامی‌بودن، توسط جامعۀ آماری پذیرفته شده و میزان آگاهی دختران از اصول توسعۀ پایدار پوشاک، بر میزان رضایتمندی آن‌ها از طراحی‌های انجام‌شده اثر مثبت دارد. این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی بیشتر در این زمینه را نشان می‌دهد.fa_IR
dc.format.extent896
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofزن در توسعه و سیاستfa_IR
dc.relation.ispartofWomen in Development & Politicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.344977.1008227
dc.subjectپوشاکfa_IR
dc.subjectتوسعۀ پایدارfa_IR
dc.subjectرنگرزی سنتیfa_IR
dc.subjectزنانfa_IR
dc.subjectضایعاتfa_IR
dc.subjectاکولوژی و محیط زیستfa_IR
dc.titleطراحی پایدار پوشاک دختران با استفاده از ضایعات کشاورزی و زائدات پارچه‌ها (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر دانشگاه سمنان)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه طراحی و چاپ پارچه، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue1
dc.citation.spage164
dc.citation.epage139


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد