دوره 29, شماره 1
 

ارسال های اخیر

 • تحلیل روند پوشش گیاهی با استفاده از سری زمانی NDVI ماهواره مودیس در شمال شرق ایران 

  دستی گردی, مرتضی؛ نادی, مهدی؛ رائینی سرجاز, محمود؛ کیاپاشا, خدیجه (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2022-05-22)
  سابقه و هدف: پوشش گیاهی اهمیت زیادی در تأمین مواد آلی، تنظیم چرخه کربن و تبادل انرژی در سطح زمین دارد. در سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، رویدادهای مکرری مانند سیل، دما بالا و خشک‌سالی را ایجاد کرده که می‌تواند ...

 • توسعه مدل مفهومی هیدرولوژی FLEX-Topo برای حوزه های آبخیز لسی متاثر از فرسایش‌های پایپینگ و تونلی استان گلستان 

  بهره مند, عبدالرضا؛ حسینعلی زاده, محسن (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2022-05-22)
  خلاصه بیش از بیست درصد مساحت استان گلستان پوشیده از نهشته های لسی می باشد که رسوبات بادی سیلتی یا لومی سست به رنگ زرد تا قهوه ای کم رنگ هستند. پدیده های فرسایشی خاصی از جمله فرسایش پایپینگ و تونلی در لسها گسترش دارد که ...

 • تاثیر زغال زیستی اسیدی و خنثی بر ویژگی های رطوبتی خاک های آهکی 

  حسن پور, ایمان؛ حاج عباسی, محمد علی؛ شیروانی, مهران؛ مجیدی, محمد مهدی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2022-05-22)
  سابقه و هدف: هدف از کاربرد اصلاح کننده های آلی مانند زغال زیستی تثبیت کربن، بهبود حاصلخیزی خاک، جذب آلاینده ها، بهبود ویژگی های فیزیکی خاک و افزایش تولید محصولات کشاورزی می باشد. بیوچار زغال زیستی حاصل از گرماکافت ترکیبات ...

 • ارزیابی عمکلرد روش‌های شبـکه‌ عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق در تخمین بار بستر رودخانه با بستر شنی 

  روشنگر, کیومرث؛ جولازاده, سمیرا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2022-05-22)
  سابقه و هدف: ارزیابی و برآورد میزان انتقال رسوب، از دیرباز یکی از مسائل عمده و اصلی مهندسان هیدرولیک و رودخانه بوده است. تعیین میزان بار بستری که در رودخانه‌ها حمل می‌شود، به عوامل متفاوتی بستگی داشته و همین عامل باعث ...

 • ارزیابی تاثیر طوفان گردوغبار بر روی شار گرمایی و بیلان تابش در حوزه هیرمند 

  علی پور, ناهید؛ مصباح زاده, طیبه؛ احمدی, حسن؛ جعفری, محمد؛ کرمی, سارا؛ طهماسبی بیرگانی, علی محمد (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2022-05-22)
  سابقه و هدف: طوفان گردوغبار پدیده ای است که عمدتا در مناطق خشک و نیمه خشک در نتیجه سرعت زیاد باد و تلاطم آن بر روی سطح خاک بدون پوشش و مستعد فرسایش بوجود می آید. گردوغبار، بودجه تابشی سطح زمین را تغییر داده و باعث تغییر ...

 • تأثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع پدیدۀ گردوغبار (مطالعه موردی: استان بوشهر) 

  راهی, غلامرضا؛ بحرینی, فاطمه؛ خسروشاهی, محمد؛ بیابانی, لیلا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2022-05-22)
  چکیدهسابقه و هدف: خشک‌سالی و گردوغبار ازجمله مخاطرات جوی هستند که به دلیل عوامل گوناگون در طی سالیان اخیر،  مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور را متأثر کرده است. ازآنجایی‌که خشک‌سالی‌های متعدد تأثیر بسزایی در پیدایش و تشدید ...

 • مروری بر افزودنی‌های مورداستفاده در حفاظت خاک‌وآب در ایران 

  صادقی, سیدحمیدرضا؛ قره‌محمودلی, سودابه (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2022-05-22)
  سابقه و هدف: تخریب سرزمین به شکل فرسایش خاک یکی از مشکلات محیطی در جهان و ایران است. فرسایش خاک یکی از فرآیندهای اصلی است که منجر به تخریب سرزمین می‌شود. امروزه مواد افزودنی و اصلاح‌گرهای متنوعی باهدف حفظ خاک‌وآب در کشور ...