دوره 5, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • طراحی چارچوبی جامع برای ارزیابی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: صنعت برق) 

  اخوان, پیمان؛ مجید دهقان بنادکی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 2011-06-22)
  در این تحقیق با بررسی عوامل موثر و کلیدی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری، الگویی جامع برای استقرار و ارزیابی CRM ارائه گردیده که این عوامل، در 10 معیار دسته‌بندی شدند. چارچوب پیشنهادی IA-CRM نامیده شد. معیارهای راهبرد CRM، ...

 • ارزیابی انتقال فناوری تولید خودرو سمند به سوریه و ارائه مدل کاربردی آن 

  منطقی, منوچهر؛ هادی گودرزناصری (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 2011-06-22)
  ایران خودرو در استراتژی جهانی شدن خود، انتقال تکنولوژی مونتاژ خودرو را به عنوان یک سیاست محوری در توسعه صادرات محصولاتش مورد توجه قرار داد. برای انجام این کار با یک مدل نظری شروع به کار نمود ولیکن برای بهینه سازی، در صدد ...

 • شناسایی عوامل مؤثر بر اتلاف منابع در نظام دستیابی به سامانه های دفاعی 

  فرتوک زاده, حمیدرضا؛ وزیری, جواد (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 2011-06-22)
  دو راهبرداصلی مهندسی مجدد ودجا( راهبرد ساماندهی و راهبرد نوآوری) در پی ایجاد شالوده ای نوآفرین برای صنایع دفاعی هستند که متشکل از هسته های کارآفرینی قدرتمند و شبکه های همکاری تحقیقاتی و صنعتی گسترده در همه بخش های کشور ...

 • بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت 

  محمدی زنجیرانی, داریوش؛ غلامرضا عسگری (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 2011-06-22)
  در این پژوهش با بررسی زنجیره عرضه خودرویتجاری سبک داخل کشور، یک متدولوژی جدید برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت معرفی شده است. متدولوژی پیشنهادی با تمرکز بر مهمترین توانمندسازهای زنجیره عرضه در سطوح تجاری، فرایندی، عملیاتی و ...

 • الگوی راهبرد توسعه فناوری با رویکرد هم‌ترازی جهانی شرکت‌ها در کشورهای درحال توسعه 

  محمودزاده, ابراهیم؛ فرناز نکویی؛ محمدباقر ابراهیم (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 2011-06-22)
  شرکت‌ها در مسیر جهانی شدن بایستی از قابلیت و ظرفیت مناسب برای توسعه و جذب تکنولوژی‌های روز و بهره‌گیری از آن‌ها در تولید محصولات و خدمات جدید برخوردار باشند. این زمانی منتهی به تولید ارزش می‌شود که قدرت تبدیل آن به مزیت ...

 • طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی) 

  اصغر ابن الرسول, سید؛ مهدی غضنفری؛ مهدی شعبانی سیچانی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 2011-06-22)
  وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت‌ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه‌های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، ...

 • افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی 

  حسنوی, رضا؛ مجید رمضان (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 2011-06-22)
  در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظورخلق وافزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش درمدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. به علاوه، یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها ...