نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخسروی, هادیfa_IR
dc.contributor.authorراشد محصل, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorحنفی, محمد اسماعیلfa_IR
dc.contributor.authorحسینی, سیدمرتضیfa_IR
dc.date.accessioned1402-01-30T23:47:23Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-04-19T23:47:23Z
dc.date.available1402-01-30T23:47:23Zfa_IR
dc.date.available2023-04-19T23:47:23Z
dc.date.issued2013-05-22en_US
dc.date.issued1392-03-01fa_IR
dc.date.submitted2013-07-03en_US
dc.date.submitted1392-04-12fa_IR
dc.identifier.citationخسروی, هادی, راشد محصل, محمدرضا, حنفی, محمد اسماعیل, حسینی, سیدمرتضی. (1392). تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان, 7(3), 7-34. doi: 10.22034/fakh.2013.156311fa_IR
dc.identifier.issn2676-6116
dc.identifier.issn2676-6124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2013.156311
dc.identifier.urihttp://www.farhangekhorasan.ir/article_156311.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/958227
dc.description.abstractاین کار پژوهشی تلاشی است در راستای معرفی آیت الله محمد حسین آیتی بیرجندی به عنوان یک عالم مذهبی و شاعری شیعی مذهب که تحت تأثیر آیات نورانی قرآن کریم و احادیث گهربار پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار- علیهم السلام - بوده است در مقاله ی حاضر ابتدا به معرفی احوال و آثار محمد حسین آیتی بیرجندی، ویژگی های سبکی و کاربرد صنایع ادبی در شعر وی پرداخته شده است. در ادامه شیوه ها و گونه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث و اهداف کاربرد آیات و احادیث، قالب های کاربردی قرآن و حدیث، کاربرد آیه و حدیث از جهت نوع قرینه، هدف های معنایی و انگیزشی از کاربرد قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان مورد بررسی قرار گرفته شده است. در قسمت پایانی این مقاله، اشعار و ابیاتی که به هر نحوی شاعر در سرودن آنها متأثّر از آیات نورانی قرآن و احادیث پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده است استخراج شده، به دلیل کثرت اشعار مورد نظر، نمونه هایی از این اشعار به همراه آیات و احادیث مورد نظر آمده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبیfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2013.156311
dc.subjectمحمد حسین آیتیfa_IR
dc.subjectپیامبر اکرم (ص)fa_IR
dc.subjectائمه اطهار (ع)fa_IR
dc.subjectقرآن کریمfa_IR
dc.subjectحدیثfa_IR
dc.subjectادبیات و علوم انسانیfa_IR
dc.titleتأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue3
dc.citation.spage7
dc.citation.epage34


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد