دوره 7, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند 

  میری, عصمت؛ خامسان, احمد؛ رمضانی, محمد؛ رمضانی, فریدون (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2013-08-23)
  این پژوهش با هدف آشنایی با مهارت های زندگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر بیرجند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز تربیت معلم امام سجاد (ع) و شهید باهنر شهر بیرجند در سال90-89 ...

 • مقایسه ی فرهنگ سازمانی دبیرستان های عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند براساس الگوی دنیسون 

  قدسیان, نرگس؛ پورشافعی, هادی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2013-08-23)
  فرهنگ در سطح کلان از مباحث مطرح در حوزه ی سازمانی است و در سطح خرد، مطالعه آن در سطح مدرسه نیز قابل تعمق است. حاصل این شناخت ارتقای بینش مدیران برای تحقق بخشی اهداف آموزشی با استفاده از نقش فرهنگ است. بر این اساس، هدف پژوهش ...

 • بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان 

  فرستاده, راضیه؛ شبانی ثانی, زهرا (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2013-08-23)
  تیمورگورکانی و فرزندانش به آبادانی شهرها اهمیت می دادند و به خلق آثار ماندگار و باشکوه بسیاری  پرداختند. در حالی که توجه تیموریان به عمران برخی از شهرها نسبتاً خوب بود، اما در نواحی دیگر به اندازه کافی در این خصوص رسیدگی ...

 • تحلیل مردم شناختی هنر فرت بافی مطالعه موردی: تربت جام 

  فربد, محمدصادق؛ رضاییان, عالیه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2013-08-23)
  هنر بافتن در تربت جام با نام «فرت بافی» یا «بافت پارچه» با نقوش متفاوت و ساده روستایی - متعلق به آن دیار- شناخته می شود. فرت بافی گرچه مانند ابریشم یا حریربافی یزد، بردبافی نیشابور و گلیمچه بافی گیلان شهرت ملی ندارد؛ اما ...

 • گزارشی از بررسی باستان شناسی و نویافته های آثار تاریخی شهرستان بشرویه 

  عنانی, بهرام؛ شریفی, مصطفی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2013-08-23)
  شهرستان بشرویه در شمال غربی استان خراسان جنوبی قرار دارد که از نظر موقعیّت طبیعی، شمال و جنوب آن  را به ترتیب کویر نمک و کویر لوت، شرق آن تپه‌های شنی و تل‌های ریگ روان و غرب آن  را کوهستان‌های شتری در بر گرفته است. برای ...

 • جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی 

  علیزاده بیرجندی, زهرا؛ عباسلو, سمیرا؛ الهی زاه, محمدحسن (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2013-08-23)
  در میان آثار قلمی و تألیفات علمای بیرجند، رساله ها و کتبی با نام اجوبه به چشم می خورد. اجوبه های علمای بیرجند، که مشتمل بر سؤالات شرعی، حقوقی، قضایی، اقتصادی و مباحث اجتماعی و هم چنین پاسخ هایی است که علما به این سؤالات ...

 • کتابخانه های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم و دانش 

  پرویش, محسن؛ رحیمی, عبدالرفیع (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2013-08-23)
  دوران زمامداری جانشینان تیمور (807-911 ق.) را باید دوران اوج و شکوه کتابخانه ها دانست. یکی از مراکز آموزشی دوره تیموریان، کتابخانه ها بودند که در این دوره از رونق فراوانی برخوردار بودند. از آن جا که کتاب و ایجاد کتابخانه ...