دوره 8, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • لحن حماسی در اشعار آیینی محمد بن حسام خوسفی 

  واعظی, مرادعلی؛ مدنی ایوری, سیده طیبه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2014-11-22)
  در این مقاله لحن حماسی ابن حسام شاعر معتقد قرن نهم هجری و معاصر عهد تیموریان بررسی می شود. در این راستا و با توجه به پیشینه ی هنری ابن حسام در سرودن نخستین حماسه ی دینی ایران زمین؛ ابتدا تعاریفی از لحن در دو حوزه موسیقی و ...

 • مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن 

  مفتخری, حسین؛ نیکو, محمود؛ بهرامیان, مسعود (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2014-11-22)
  خراسان در عصر فتوحات یکی از کانون های مورد توجه عرب ها بود. ویژگی هایی نظیر موقعیت جغرافیای - اقلیمی خراسان، انگیزه های اقتصادی و کسب غنائم، زیاده خواهی های خلفای اموی و دوری از مرکز خلافت قبایل فراوانی مانند تمیم، ازد، ...

 • خراسان در شاهنامه 

  مسیح فر, فاطمه؛ هروی, جواد (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2014-11-22)
  خراسان بزرگ از پیشینه تاریخی کهنی در تاریخ ایران برخوردار است و با مطالعه در منابع نوشته شده در خصوص این سرزمین در تاریخ قبل و بعد از اسلام، می توان به جایگاه و اهمیت ویژه این سرزمین در تاریخ ایران و ملل همجوار پی برد. یکی ...

 • بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند 

  محمدی, حمیده؛ فاروقی هندوالان, جلیل اله؛ علیزاده, علی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2014-11-22)
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت گرفته، ...

 • حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند 

  صفاران, الیاس؛ عاملی, فاطمه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2014-11-22)
  صنعت بافت فرش در شهرستان بیرجند به گذشته ای دور باز می گردد. طرح های اصیل و متنوعی در منطقه برای بافت فرش به کار می رود از جمله طرح موسوم به ریزه ماهی که از نقوش پرکاربرد شهرستان محسوب می شود به نحوی که درصد بالایی از ...

 • قاینات و بازی بزرگ: دو ساختار یک کارگزار 

  حمیدی, سمیه؛ خسروی زارگز, مسلم (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2014-11-22)
  خاندان علم از گذشته دور موقعیت ویژه ای در شرق ایران داشته که با به قدرت رسیدن حکومت قاجاریه جایگاه آنان به عنوان یک حکومت محلی تثبیت و تحکیم گردیده است. در این دوره علی رغم وجود کشاکش قدرت میان دو ابرقدرت آن دوره یعنی ...

 • نقش زنان در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند) 

  خراشادی زاده, مهدیه؛ اسماعیل نژاد, مرتضی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2014-11-22)
  زنان روستایی، عامل بسیار مهمی در تحقق توسعه ی پایدار می باشند. رسیدن به توسعه ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امری دست نیافتنی خواهد بود. حضور زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و برنامه ...