نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکفاش بازاری, مهندس علی اکبرfa_IR
dc.contributor.authorچینی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorنیک فال, زیورfa_IR
dc.date.accessioned1402-01-27T05:00:26Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-04-16T05:00:26Z
dc.date.available1402-01-27T05:00:26Zfa_IR
dc.date.available2023-04-16T05:00:26Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2022-11-07en_US
dc.date.submitted1401-08-16fa_IR
dc.identifier.citationکفاش بازاری, مهندس علی اکبر, چینی, مهدی, نیک فال, زیور. (1401). بررسی موردی تاثیر تغییرات ریزساختاری کلینکر به کمک مطالعات میکروسکوپی بر مشخصات فنی سیمان و عملکرد آن در بتن. مصالح و سازه های بتنی, 7(2), 128-141. doi: 10.30478/jcsm.2023.368888.1299fa_IR
dc.identifier.issn2538-5828
dc.identifier.issn2676-5969
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.368888.1299
dc.identifier.urihttp://www.jcsm.ir/article_167158.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/955542
dc.description.abstractسهم فازها و کیفیت شکل‌گیری بلورهای کلینکر تاثیر بسزائی بر عملکرد سیمان و بتن حاصل از آن دارد؛ حال آنکه تولیدکنندگان سیمان و بتن غالبا ارزیابی خود برای آنالیز شیمی یا XRF و مقادیر فازها به کمک روابط بوگ پایه‌گذاری می‌نمایند. از این‌رو در این مطالعه گسترده کاربردی، به ردیابی ارتباط نتایج مطالعات میکروسکوپی با مشخصات فنی سیمان و عملکرد آن در بتن پرداخته شده است. در مرحله اول تعداد یکصد نمونه کلینکر پرتلند نوع2 از سیمان تهران تهیه شدند و بر روی آنها مطالعات میکروسکوپی و آنالیز شیمیائی انجام گردید. کلیه نمونه‌های کلینکر در آسیای صنعتی سایش گردید و بر روی نمونه‌های سیمان آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی انجام گرفت. سپس مخلوطهای بتن آزمایشگاهی ساخته شدند تا مشخصات فنی سیمان و عملکرد آنها در بتن ارزیابی گردد. بر اساس نتایج این عملیات آزمایشگاهی گسترده، بطور نوآورانه نتایج میکروسکوپی به صورت کمی (عددی) جمع‌بندی شد و ارتباط بین شاخص‌های میکروسکوپی و خصیصه‌های مخلوطهای بتن مشاهده و روابط آن ارائه گردید.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بتن ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Concrete Societyen_US
dc.relation.ispartofمصالح و سازه های بتنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Concrete Structures and Materialsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.368888.1299
dc.subjectکلینکرfa_IR
dc.subjectسیمانfa_IR
dc.subjectمیکروسکوپیfa_IR
dc.subjectبتنfa_IR
dc.subjectتکنولوژی بتنfa_IR
dc.titleبررسی موردی تاثیر تغییرات ریزساختاری کلینکر به کمک مطالعات میکروسکوپی بر مشخصات فنی سیمان و عملکرد آن در بتنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentرئیس مرکز تحقیق و توسعه سیمان تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیfa_IR
dc.contributor.departmentرئیس آزمایشگاه فیزیک مجتمع صنعتی سیمان تهرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage128
dc.citation.epage141


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد