نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیاتی, پرهامfa_IR
dc.contributor.authorطاهری, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-01-27T04:53:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-04-16T04:53:53Z
dc.date.available1402-01-27T04:53:53Zfa_IR
dc.date.available2023-04-16T04:53:53Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-04en_US
dc.date.submitted1401-04-13fa_IR
dc.identifier.citationحیاتی, پرهام, طاهری, وحید. (1401). تحلیل رفتار روسازی بتنی بلوکی سطوح پروازی با استفاده از آزمایشPLT و CBR. مصالح و سازه های بتنی, 7(2), 70-88. doi: 10.30478/jcsm.2022.350390.1284fa_IR
dc.identifier.issn2538-5828
dc.identifier.issn2676-5969
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2022.350390.1284
dc.identifier.urihttp://www.jcsm.ir/article_163596.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/955539
dc.description.abstractدر توقفگاه های هواپیما (اپرون) که بارگذاری عمدتا" از نوع ایستایی است، از روسازی بتنی استفاده میشود. مشکلی که این نوع روسازی دارد هزینه زیاد تعمیرو نگهداری و بروز اختلال در ترافیک هواپیماها در زمان انجام تعمیرات است. به همین دلیل میتوان از روسازی بتنی بلوکی با مزیت هایی مانند اجرا و ترمیم آسان بدون نیاز به عمل آوری استفاده نمود. یکی از چالش های طراحی روسازی بتنی بلوکی میزان تاثیر CBR خاک بستر در پایداری آن در مقابل تغییر شکل های ماندگار است. به همین منظور در این تحقیق ، اقدام به مدلسازی با نرم افزار آباکوس و اجرای یک نمونه به مساحت 4 متر مربع، مطابق ضوابط سازمان هوانوردی فدرال و انجام بارگذاری صفحه(PLT) گردید. این مدل شامل لایه های خاک بستر، زیر اساس، اساس، اساس سیمانی و بلوک های بتنی 8 سانتیمتری بود. تحلیل حساسیت نشان داد با افزایش CBR خاک بستر از 2 به 10تغییر مکان قائم بیش از 12% و با CBR های 10 و بالاتر ، کمتر از 4% کاهش می یابد. نتیجه آن که به دلیل وجود اساس سیمانی استفاده از خاک بستر متراکم با CBR بیشتر از 10 تاثیر چندانی در افزایش مقاومت این نوع روسازی در برابر تغییر شکل قائم ندارد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بتن ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Concrete Societyen_US
dc.relation.ispartofمصالح و سازه های بتنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Concrete Structures and Materialsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2022.350390.1284
dc.subjectروسازی بتنی بلوکیfa_IR
dc.subjectاپرون فرودگاهfa_IR
dc.subjectاساس سیمانیfa_IR
dc.subjectCBRfa_IR
dc.subjectPLTfa_IR
dc.subjectتحلیل و طراحی سازه های بتنیfa_IR
dc.titleتحلیل رفتار روسازی بتنی بلوکی سطوح پروازی با استفاده از آزمایشPLT و CBRfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage70
dc.citation.epage88
nlai.contributor.orcid0000-0001-8575-8133


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد