مرور دوره 5, شماره 10 بر اساس عنوان

 • اشکال ایران هراسی و شیعه هراسی در جهان امروز؛ و راهکارهای فرهنگی مقابله با آن 

  صادقی, محمدمسعود (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-03-21)
  ضرورت توجه به هنجارها و ادراکات ایجاد شده در چالش ایران هراسی و شیعه هراسی در جهان امروز موضوعی است که در آغاز دهه پنجم از انقلاب اسلامی باید بدان بیشتر پرداخت. ایران‌هراسی در سطوح منطقه‌ای، شیعه‌هراسی در سطوح فرامنطقه‌ای ...

 • الگوهای دیپلماسی فرهنگی در جهان؛ از تهاجمی تا انقلابی، از نخبه‌گرا تا توده‌محور 

  اله یاری فومنی, محمد؛ خرمشاد, محمدباقر (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-03-21)
  امروزه، عرصه دیپلماسی دچار گستردگی و تنوع زیادی شده است و با عنوان‌های مختلفی مانند دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی فرهنگی و... خوانده می‌شود. دیپلماسی، بازوی اجرایی سیاست خارجی یک دولت است. مجموعه علوم، هنر، ...

 • امنیت فضای سایبر در رویکرد فرهنگی مقام معظم رهبری 

  رضاپور, دانیال؛ اسکندری نسب, علی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-03-21)
  هویت جمهوری اسلامی ایران موضوعی شناختی از انقلاب اسلامی با شاخصه­های متمایز و برجسته است که تحکیم و تعالی آن در راس هر نوع امنیتی قرار دارد. در این نوشتار با تاکید بر اندیشه فرهنگی امام خامنه­ای که مبتنی بر مبانی الهی ...

 • دیپلماسی زیارت و مقابله با جریان‌های سلفی تکفیری 

  پورحسن, ناصر (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-03-21)
  هدف این مقاله بررسی نقش دیپلماسی زیارت در مقابله با جریان سلفی تکفیری است که طی سال‌های اخیر در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و محیط امنیتی جمهوری‌اسلامی چالش‌آفرین شده است. بر این مبنا پرسش اصلی مقاله این‌گونه مطرح شده است ...

 • دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال جهان اسلام: آسیب‌ها و چالش‌ها 

  داوری, احسان؛ خانی, محمدحسن (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-03-21)
  مجموعه ارزش‌ها و مفاهیم موجود در انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای آن، انگاره‌ای بدیع پدید آورده که در تحولات و مناسبات جهانی اثربخش بوده است. اشتراک معنایی و سابقه مشترک دینی و تاریخی موجب گردیده این تأثیرات به نحو قابل ...

 • عوامل موثر بر شکل گیری ایران هراسی در افغانستان و راهکار های مقابله با آن 

  حاجی یوسفی, امیر محمد؛ اکبری, راضیه (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-03-21)
  پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ایران هراسی در افغانستان و راهکارهای مقابله با آن پرداخته و به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که: مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری ایران هراسی در افغانستان پس از حمله ی ...