مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی

ارسال های اخیر

 • راهبرد عربستان سعودی در قبال چالش‌های حقوق بشری (2015-2019) 

  غریبی, محسن؛ عبدالخانی, علی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2020-01-21)
  فشارهای حقوق بشری بر عربستان از زمان به سلطنت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ناشی از دو موجِ اعتراضات نسبت به اقدامات عربستان در سطوح داخلی و بین‌المللی بوده است. موج اول، با حملات ائتلاف سعودی به یمن از 25 مارس 2015 ...

 • بررسی جایگاه ایثار در سیاست خارجی ایران (دیپلماسی فرهنگی ایثار) 

  عسگریان, عباسقلی؛ حکمت‌آرا, حامد (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2020-01-21)
  قدرت‌های بزرگ همواره می‌کوشند با ارتقای مؤلفه‌های قدرت نرم خود، منافع خویش را در جهان جستجو نمایند. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چه اقداماتی را می‌توان در قالب دیپلماسی فرهنگی ایثار به عنوان زیرشاخه ...

 • دیپلماسی عمومی نوین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در قبال برجام 

  فقیه لو, لیلا (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2020-01-21)
  در این مقاله، دیپلماسی عمومی نوین، واکاوی اهمیت افکار عمومی داخلی و خارجی، ابعاد تاثیر گذاری دیپلماسی عمومی نوین و در نهایت تاثیر این عوامل در هم تنیده در روابط بین آمریکا و ایران در قبال برجام صورت بندی گشته است.  با ...

 • نقش دیپلماسی فرهنگی در تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان 

  صادقی, محمدمسعود؛ مشهدی موسی پور, مبینا (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2020-01-21)
  امروزه مهمترین عامل در تعمیق روابط دو ملت و دو کشور مولفه فرهنگ است و زمانی که آن دو کشور از نظر جغرافیایی عنوان «همسایه» را با خود داشته باشند این موضوع اهمیت ویژه و کلیدی پیدا می کند. این موضوع که بین دو کشور ایران و ...

 • عصر پساکرونا، چالشها و ابتکارات دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

  یعقوبی, سید وحید (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2020-01-21)
  از آغاز سال 2020 میلادی دیری نمی گذرد که مفهوم نوینی به نام "پساکرونا" پا به عرصه وجودی ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهاده است، همه گیری کرونا با هجمه به بسیاری از کشورهای جهان توانست طی چند ماه، چنان بر احوال بشرِ هزاره ...

 • فرصت ها و ملزومات دیپلماسی فرهنگی در فرآیند کرونا 

  بهرامی, زهرا؛ دهشیری, محمدرضا (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2020-01-21)
   در نظام بین­الملل آنتروپوسین، انسان به عنوان بازیگر قدرتمندی در طبیعت محسوب می­شود که اثرگذاری بالایی بر روی وضعیت زیستی آن دارد. در این شرایط با توجه به افزایش نیازهای بشریت به منابع طبیعی و برآوردهای فعالیت بر روی زمین، ...

 • ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ایران و افغانستان 

  محمدی, سمیرا؛ محمدی, سمیرا؛ ظهور, عبدالمصور؛ ظهور, عبدالمصور (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-09-23)
  ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮاﺑﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ، وﺟﻮد ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ...

 • جغرافیای فارسی؛ گرفتار میان تنازع و کنترل (بحثی در باب عدم موفقیت زبان و ادب فارسی در اتّحاد فارسی‌زبانان) 

  حکمت, یامان؛ حکمت, یامان؛ تقی آبادی, مسعود؛ تقی آبادی, مسعود (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-09-23)
  این مقاله با این هدف نوشته شده است که گوشه‌ای از فضای پرتنش تنازع گفتمانی میان دو حوزة زبان فارسی یعنی افغانستان و ایران را توصیف کند. تنازعی که خود محصول کنترل گفتمانی در این حوزه است.مطالعة وضعیت جریانهای ادبی و فرهنگی ...

 • واکاوی سیاست خارجی ایران در برابر افغانستان 

  مرتضوی امامی زواره, سیدعلی؛ مرتضوی امامی زواره, سیدعلی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-09-23)
  نگرش‌های کلی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان، همواره تأثیر بسزایی بر سیاست‌های خارجی این کشور در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. براساس این نگرش، ثبات در افغانستان از جمیع جهات برای ایران مهم است. ...

 • بررسی فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران و افغانستان با تکیه بر شعر فارسی 

  خردمند, سید محمد رضی؛ خردمند, سید محمد رضی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-09-23)
  ایران و افغانستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، پیوندگاه تمدن های بزرگ جهان و کانون مسلط فرهنگی و سیاسی در آسیا بوده اند. این دو ملت زبان مشترک دارند. زبان وسیله ای است آوایی که ایجاد ارتباط از طریق آن صورت می ...

 • تبیینِ فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان 

  نوروزی, مجتبی؛ نوروزی, مجتبی؛ لواسانی, شکوه سادات؛ لواسانی, شکوه سادات؛ نظیفی نایینی, نازنین؛ نظیفی نایینی, نازنین (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-09-23)
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران به منظور تعقیب منافع ملی خود در فراسوی مرزهای بین المللی بر بُعد نرم افزاری قدرت تکیه داشته است. لذا استفاده از ابزار دیپلماسی فرهنگی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه ...

 • قدرت نرمِ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان 

  نیکروش رستمی, ملیحه؛ نیکروش رستمی, ملیحه (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2019-09-23)
  جمهوری اسلامی ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم در سطح منطقه­ای و جهانی است و یکی از مهمترین وجوه قدرت نرم ایران، مولفه ها و بُعد فرهنگی قدرت می باشد که نقش موثری در ارتقاء توانمندی ایران در گستره بین­المللی داشته است. یکی ...

 • بررسی مقایسه ای بازتاب های اسلام سیاسی امام خمینی (ره) و اسلام سلفی ـ تکفیری وهابیت بر صلح و امنیت بین المللی 

  ساکی, سعید؛ پورحسن, ناصر؛ مهدی زاده, سیده هاله (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-11-22)
  امنیت از جمله مقوله های اساسی در تعاملات میان انسان هاست که بررسی آن موضوع تحقیقات بسیاری بوده است. کج روی ایدئولوژیک و رشد جریان های فکری انحرافی همواره از عوامل مهم در تضعیف امنیت در سطح ملی و سیستمی (بین المللی) بوده ...

 • مطالعه تطبیقی الگوی اسلام سیاسی انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر 

  نجاتی آرانی, محمد رسول؛ درخشه, جلال (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-11-22)
  این مقاله به بررسی مبانی و مولفه های سیاسی انقلاب اسلامی ایران و جنبش اخوان المسلمین مصر به عنوان دو الگوی اسلام سیاسی در منطقه حساس غرب آسیا، می‌پردازد. این دو الگوی اسلام سیاسی یعنی انقلاب اسلامی ایران و اخوان ...

 • پدیده افراط‌گرایی و تکفیر در عصر حاضر، علل ظهور و نقش علمای اسلام در مقابله با آن 

  رحیمی, ثریا؛ حاتمی کن کبود, حبیب (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-11-22)
  آثار هولناک تندروی‌ها، خشونت‌ها وجنایات روزافزون گروه‌های تکفیری، لزوم مبارزه‌ی صحیح وسریع با این پدیده‌ی شوم و ریشه‌کن نمودن این آفتی را که ابعاد و دامنه‌‌ی آن روبه گسترش است، دوچندان می‌کند. هرچند هر فردی ازافراد جامعه، ...

 • چالش گروه‌های سلفی جهادی برای هم‌گرایی در خاورمیانه 

  نکوئی, سید احمد (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-11-22)
  منطقه خاورمیانه طی یک قرن گذشته همواره با انواع بحران‌ها و نزاع‌های فراگیر مواجه بوده است. در خارومیانه جدید یعنی در سال‌های بعد از 2011 در نتیجه خلاء‌های به وجود آمده گروه‌های سلفی جهادی در منطقه رشد پیدا کردند و مخوف‌ترین ...

 • نقش مدارس مذهبی دِیوبندیه در شکل گیری افراط گرایی دینی (مطالعه موردی ؛ مبانی فکری جنبش طالبان) 

  ابوطالبی, عباس؛ شکوری, ابوالفضل (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-11-22)
  یکی از مکتب‌های فکری تحت تأثیر سلفی‌گری در شبه قاره هند،« مکتب دیوبندی» است. مکتب فقهی دیوبندیه، در قرن نوزدهم با الهام از اندیشه های شاه ولی الله دهلوی و با مشی ضد استعماری و با تکیه بر «جهاد گرایی» در برابر کفار،با استعمار ...

 • چارچوب های هنجاری پایه در گفتمان سلفی و تحول در کنش گری گروههای افراطی 

  مرادی, عبداله (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-11-22)
  سلفی گری و خشونت افراطی در قالب تکفیرگرایی از مهمترین مسائل امنیتی در جهان اسلام و فراتر از آن در سطح نظام بین الملل است. به نظر می رسد فهم افراط گرایی مستلزم مطالعه ای روشمند و با نگاه به هویت یابی افراط گرایی سلفی در یک ...

 • پیوندهای تاریخی- فرهنگی ایران و جنوب شرقی آسیا: واژه های فارسی دخیل در زبان ملایو 

  خوش هیکل آزاد, محمد (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-05-22)
  روابط تاریخی کشورمان با جنوب شرقی آسیا دارای قدمت طولانی چند قرنی است که از طریق جاده ابریشم و راه دریایی (ادویه) در مسیر به هند، جنوب شرقی آسیا و چین موجب گفتگوی عمیق در مناسبات تجاری و فرهنگی و از جمله زبانی شده است. در ...

 • مراکز ایران‌شناسی و آموزش زبان و ادبیات فارسی در آسیای مرکزی و قفقاز؛ ضرورت عبور از رویکردهای سنتی و ورود به فرایند تجاری سازی 

  کوزه گر کالجی, ولی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیIslamic Culture and Relation Organization Center for Cultural Studies, 2018-05-22)
  ایران‌شناسی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و دیپلماسی عمومی ایران در سطح مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به شمار می‌رود. متاسفانه با وجود ظرفیت بسیار ارزشمند ایران‌شناسی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و حمایت‌های مادی و ...

View more