دوره 10, شماره 38

 

ارسال های اخیر

 • روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی 

  باری پور, میلاد؛ صادقیان, محمدصادق؛ انصاریان, مجتبی؛ حاجی کندی, هومن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  آب بیش از سه‌چهارم سطح زمین را پوشانده؛ اما فقط 000006/0 درصد آب‌های کرۀ زمین و 26/0 درصد آب‌های شیرین برای مصارف انسان قابل استفاده است. محدودیت مقدار این عنصر حیاتی در کنار توزیع ناهمگون منابع آب موجود، موجب ایجاد بحران ...

 • تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی 

  حسینی, سید شمس الدین؛ دشت بانی, یاور؛ احمدی, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  یکی از اهداف سیاست‏های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی، ضرورت حفاظت از سرمایه‏های داخلی و سرمایه‏های ایرانیان خارج از کشور در راستای ممانعت از خروج سرمایه‏ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی بوده است. اهمیت این ...

 • شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت 

  ویشلقی, مهدیه؛ مقدم, علیرضا؛ سپهوند, رضا؛ آذر, عادل (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  سازمان‏‌های توسعه‌‏ای با چالش‌‏های عظیمی همچون دور افتادن از فضای رقابت جهانی، فاصلۀ زیاد با رقبا و توسعه‌نیافتگی طرح‏‌های صنعتی روبه‏‌رویند. در چنین شرایطی، سازمان‏‌های توسعه‌‏ای جهت پیشبرد طرح‌‏ها و پیکره‌‏بندی مجدد ...

 • اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت 

  کوچک زاده, سمیه؛ حیدری, حسن؛ یزدی فیض آبادی, وحید؛ شکیبایی, علیرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  طی چند دهۀ گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش‌های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه‌های سلامت جوامع ...

 • تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران 

  نادمی, یونس؛ جلیلی کامجو, سید پرویز (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  در دهه‌های اخیر، چهرۀ آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به‌عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم‌گیر، مبارزه با فقر را مهم‌ترین هدف اقتصادی ـ اجتماعی خود می‌داند. مخارج دولتی مهم‌ترین ...

 • تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری‌ها در ایران، ‌ناظر ‌بر ‌بند ‌18 سیاست‌های کلی ‌نظام‌ اداری کشور 

  غلامی گوهره, محمدرضا؛ بصیرت, میثم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  در ایران، سیاست‌های کلان نظام و به‌خصوص سیاست‌های کلی نظام اداری، هم‌راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به‌طور ویژه تأکید می‌کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه‌های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریۀ بازی، به‌عنوان ...

 • طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری 

  طوطیان اصفهانی, صدیقه؛ رجبی فرجاد, حاجیه؛ تقوی, بهروز (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاست‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش به‌لحاظ ماهیت داده، کیفی و به‌لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش (جامعۀ آماری) را کارشناسان ...

 • طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری 

  حق روستا, زهرا؛ ممیز, آیت اله؛ حقیقت منفرد, جلال (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست‌ها ...