نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزائر ثابت, حسینfa_IR
dc.contributor.authorولی پور, پیمانfa_IR
dc.contributor.authorطیبی, حبیب الهfa_IR
dc.date.accessioned1402-01-24T11:54:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-04-13T11:54:47Z
dc.date.available1402-01-24T11:54:46Zfa_IR
dc.date.available2023-04-13T11:54:47Z
dc.date.issued2022-11-22en_US
dc.date.issued1401-09-01fa_IR
dc.date.submitted2022-09-29en_US
dc.date.submitted1401-07-07fa_IR
dc.identifier.citationزائر ثابت, حسین, ولی پور, پیمان, طیبی, حبیب اله. (1401). جذب رنگزای راکتیو قرمز 198 بر روی نانو ساختار مغناطیسی سیلیکاتی: مطالعات جذب و مدل سازی. علوم و فناوری نساجی, 11(3), 1-17.fa_IR
dc.identifier.issn2151-7162
dc.identifier.issn2322-2417
dc.identifier.urihttp://www.jtst.ir/article_162886.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/953645
dc.description.abstractدر این مطالعه، نانو ساختار سیلیکاتی میان حفره تهیه و سپس مغناطیسی شد(Magnetic-SBA-15) و توانایی آن در حذف رنگزای راکتیو قرمز 198 (RR198) از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار جاذب تولید شده با پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه (FTIR) مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی تأثیر پارامترهای مؤثر در فرآیند جذب مانند pH، میزان جاذب ، زمان تماس، دما و غلظت رنگزا بررسی و بهینه سازی انجام شد. شرایط بهینه برای حذف رنگزای راکتیو قرمز 198: 2 pH=، میزان جاذب 4/0 گرم بر لیتر و زمان تماس 60 دقیقه ،دمای 25 درجه سانتیگراد در غلطت رنگزای 60 میلی گرم بر لیتر بود. برای تعیین مقدار رنگ باقیمانده در محلول از اسپکتروفتومتر UV-vis استفاده شد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب، از معادلات ایزوترم جذب لانگمیر، فرندلیش، تمکین، ردلیش-پیترسون و دوبینین-رادوشکویچ استفاده شد. نتایج برازش مناسبی را برای ایزوترم جذب لانگمیر ( 997/0 R2 = و275/0 RL =) نشان داد. با توجه به مقادیر بدست آمده از پارامترهای ترمودینامیکی مانند آنتالپی (346/15- کیلوژول بر مول) و انرژی آزاد گیبس، حذف رنگزای راکتیو قرمز 198 توسط Magnetic-SBA-15 گرمازا و خود به خود بود.fa_IR
dc.format.extent1665
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه نساجی امروزfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم و فناوری نساجیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Textile Science and Technologyen_US
dc.subjectنانو ساختار میان حفره سیلیکاتیfa_IR
dc.subjectSBA-15fa_IR
dc.subjectرنگزای راکتیو قرمز 198fa_IR
dc.subjectجذب سطحیfa_IR
dc.subjectمغناطیسیfa_IR
dc.subjectمحیط زیستfa_IR
dc.titleجذب رنگزای راکتیو قرمز 198 بر روی نانو ساختار مغناطیسی سیلیکاتی: مطالعات جذب و مدل سازیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم شهر، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم شهر، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم شهر، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue3
dc.citation.spage1
dc.citation.epage17
nlai.contributor.orcid0000-0002-0052-1266
nlai.contributor.orcid0000-0001-9891-3489


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد