نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorغلام نژاد, میلادfa_IR
dc.contributor.authorموحدی, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorمنطقی, منوچهرfa_IR
dc.contributor.authorعلی یاری, شهرامfa_IR
dc.date.accessioned1402-01-23T23:40:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-04-12T23:40:06Z
dc.date.available1402-01-23T23:40:05Zfa_IR
dc.date.available2023-04-12T23:40:06Z
dc.date.issued2022-06-22en_US
dc.date.issued1401-04-01fa_IR
dc.date.submitted2021-07-27en_US
dc.date.submitted1400-05-05fa_IR
dc.identifier.citationغلام نژاد, میلاد, موحدی, مسعود, منطقی, منوچهر, علی یاری, شهرام. (1401). ارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران. مدیریت نوآوری, 11(2)fa_IR
dc.identifier.issn2322-5386
dc.identifier.urihttp://www.nowavari.ir/article_145876.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/953276
dc.description.abstractانتقال فناوری از مهم‌ترین راه‌های کسب و توسعه فناوری برای سازمان‌ها به‌ویژه در صنایع پتروشیمی است. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری، ویژگی‌های گیرنده فناوری می‌باشد. این ویژگی که شامل ساز و کار، ساختارها و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن می‌باشد، سرمایه ساختاری نام دارد. با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در سایر صنایع و اقتصاد کشورها و اهمیت فناوری و انتقال آن در این صنعت، مدلی که سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری را ارایه نماید، می‌تواند چارچوبی برای درک و رفتار این سرمایه در انتقال فناوری را فراهم کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال ارایه مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران می‌باشیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. براساس ادبیات شاخص‌های سرمایه ساختاری استخراج و با کمک خبرگان به جمع‌بندی این شاخص‌ها پرداخته شد و پرسشنامه طراحی گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ساختاری شناسایی و با استفاده تحلیل عاملی تاییدی مدل ارایه شده، آزمون گردید. درنهایت مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی در پنج بعد 1)سرمایه نوپدیدی، 2) سیستم‌ها و روش‌های حمایتی، 3) زیرساخت‌های مدیریت دانش، 4) فرهنگ سازمانی حمایت‌گر و 5) ساختار سازمانی مناسب تبیین و ارایه شد.fa_IR
dc.format.extent1090
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیfa_IR
dc.publisherIranian Association for Management of Technologyen_US
dc.relation.ispartofمدیریت نوآوریfa_IR
dc.relation.ispartofInnovation Management Journalen_US
dc.subjectسرمایه ساختاریfa_IR
dc.subjectشاخص‌های سرمایه ساختاریfa_IR
dc.subjectانتقال فناوریfa_IR
dc.subjectصنایع پتروشیمی ایرانfa_IR
dc.subjectتوسعه فناوری جدیدfa_IR
dc.titleارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران ، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران ، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد