نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصالحی, حمدا..fa_IR
dc.contributor.authorاسدی, فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1401-12-11T05:21:16Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-03-02T05:21:16Z
dc.date.available1401-12-11T05:21:16Zfa_IR
dc.date.available2023-03-02T05:21:16Z
dc.date.issued2021-09-01en_US
dc.date.issued1400-06-10fa_IR
dc.identifier.citationصالحی, حمدا.., اسدی, فاطمه. (1400). بررسی ویژگی های اپتیکی و مغناطیسی ترکیباتUY2(Y=Ga,Ge). علم و مهندسی سرامیک, 10(2), 0-0.fa_IR
dc.identifier.issn2322-2352
dc.identifier.urihttp://ijcse.ir/article-1-892-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/942123
dc.description.abstractدر این کار ویژگی های اپتیکی و مغناطیسی ترکیبات UY2(Y=Ga,Ge) در فازهای هگزاگونال و اورتورومبیک بررسی می شود. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل های بار پایسته و فوق‌نرم در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از کد pwscf انجام شده است. تابعی تبادلی– همبستگی آن از نوع GGA.PBE و LDA می باشد. سهم موهومی تابع دی‌الکتریک نشان‌دهندۀ مطابقت گاف صفر با ساختار نواری است. در محاسبۀ گشتاور کل، اتم‌ اورانیوم بیشترین سهم را در هر دو ترکیب دارد. سهم اتم‌های گالیم و ژرمانیوم بسیار ناچیز است.نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با دیگر نتایج موجود دارند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن سرامیک ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلم و مهندسی سرامیکfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Ceramic Science & Engineeringen_US
dc.subjectنظریۀ تابعی چگالیfa_IR
dc.subjectUGa2fa_IR
dc.subjectUGe2fa_IR
dc.subjectشبه پتانسیلfa_IR
dc.subjectتابع دی الکتریکfa_IR
dc.subjectسایر مواردfa_IR
dc.titleبررسی ویژگی های اپتیکی و مغناطیسی ترکیباتUY2(Y=Ga,Ge)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شهید چمران اهوازfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شهید چمران اهوازfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
dc.citation.spage0
dc.citation.epage0


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد