نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمیکائیلی منیع, فرزانهfa_IR
dc.contributor.authorآب خیز, شلرfa_IR
dc.date.accessioned1401-12-07T01:49:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-02-26T01:49:55Z
dc.date.available1401-12-07T01:49:55Zfa_IR
dc.date.available2023-02-26T01:49:55Z
dc.date.issued2022-12-01en_US
dc.date.issued1401-09-10fa_IR
dc.identifier.citationمیکائیلی منیع, فرزانه, آب خیز, شلر. (1401). روابط ساختاری اخلاق کاری و هدفمندی در زندگی با بهزیستی معنوی معلمان: نقش میانجی درگیری در کار. مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي, 7(3), 141-172. doi: 10.52547/qaiie.7.3.141fa_IR
dc.identifier.issn2588-3151
dc.identifier.issn2588-4077
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52547/qaiie.7.3.141
dc.identifier.urihttp://qaiie.ir/article-1-947-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/939070
dc.description.abstractهدف: پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری اخلاق کاری(با رویکرد اسلامی)  و هدفمندی در زندگی با بهزیستی معنوی معلمان با میانجی‌گری درگیری در کار بود. روش: نوع پژوهش همبستگی به شیوه معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه معلمان دوره متوسطه اول و دوم شهر استان آذربایجان‌غربی  (26000=N) بود. نمونه‌ای به اندازه 450 نفر با استفاده از نمونه‌گیری مرحله‌ای خوشه‌ای تعیین شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های بهزیستی معنوی Ellison(1982)    Paloutzian & ؛ بهزیستی روانشناختی Ryff (1989)؛ اخلاق کاری اسلامی Ali (1988) ؛ و درگیری کاری Utrecht تدوین‌شده  Schaufeli et al(2002) استفاده شد. داده‌ها به شیوه مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SmartPls  تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که اخلاق کاری اسلامی و هدفمندی در زندگی به طور مستقیم و به طور غیرمستقیم با میانجی‌گری درگیری در کار بر بهزیستی معنوی به صورت مثبت اثر دارند. نتیجه‌گیری: به این ترتیب نتیجه می‌شود که با بهبود اخلاق کاری اسلامی و اهمیت دادن هر چه بیشتر به هدفمندی در زندگی، درگیری درکار و درنتیجه آن بهزیستی معنوی معلمان تقویت می‌شود. fa_IR
dc.format.extent1587
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherوزارت آموزش و پرورشfa_IR
dc.relation.ispartofمسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلاميfa_IR
dc.relation.ispartofApplied Issues in Quarterly Journal of Islamic Educationen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.52547/qaiie.7.3.141
dc.subjectاخلاق کاری اسلامیfa_IR
dc.subjectهدفمندی در زندگیfa_IR
dc.subjectبهزیستی معنویfa_IR
dc.subjectدرگیری در کارfa_IR
dc.subjectمعلمان دوره اول و دوم متوسطهfa_IR
dc.subjectارومیهfa_IR
dc.subjectتخصصي- كميfa_IR
dc.titleروابط ساختاری اخلاق کاری و هدفمندی در زندگی با بهزیستی معنوی معلمان: نقش میانجی درگیری در کارfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه ارومیهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه ارومیهfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue3
dc.citation.spage141
dc.citation.epage172


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد