نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخان احمدی, محتشمfa_IR
dc.contributor.authorقلهکی, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorرضایی فر, امیدfa_IR
dc.contributor.authorدژکام, بهزادfa_IR
dc.date.accessioned1401-09-20T21:20:11Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-12-11T21:20:17Z
dc.date.available1401-09-20T21:20:11Zfa_IR
dc.date.available2022-12-11T21:20:17Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-06-23en_US
dc.date.submitted1401-04-02fa_IR
dc.identifier.citationخان احمدی, محتشم, قلهکی, مجید, رضایی فر, امید, دژکام, بهزاد. (1401). آسیب‌یابی در سازه‌ تیر فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی آنالیز موجک. پژوهش‌های عمران و محیط زیست, 8(2)doi: 10.22091/cer.2022.8340.1407fa_IR
dc.identifier.issn2476-4051
dc.identifier.issn2476-406X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2022.8340.1407
dc.identifier.urihttps://cer.qom.ac.ir/article_2252.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/937481
dc.description.abstractپایش سلامت سازه‌ها با هدف تأمین ایمنی و کاهش هزینه‌های نگهداری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران است. تیرها و ستون‌ها از اعضای اصلی سازه‌های مهندسی عمران هستند و طراحان انتظار دارند آخرین اعضای آسیب‌دیده سازه‌ها از تیرها و ستون‌ها باشد. در این مقاله به شناسایی آسیب تیر فولادی بر اساس داده‌های دینامیکی مودال پرداخته شده است. پس از انجام آنالیز مودال تیر مدل‌سازی شده در نرم افزار اجزا محدود ABAQUS اطلاعات مودال شامل فرکانس‌ها و شکل‌های مود سالم و آسیب استخراج شد. تفاوت در مقادیر فرکانس وضعیت‌های اولیه و ثانویه به دلیل وجود آسیب مشاهده گردید. همچنین، مقادیر معیار همبستگی مودال (MAC) کمتر از 1 به دست آمد که تائیدی بر وجود آسیب است. پردازش سیگنال‌های شکل مود سالم و معیوب با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک در محیط نرم افزار MATLAB.R2021a انجام شد. در تمامی مودها مقایسه بین نمودار‌ سیگنال‌‌های خروجی وضعیت‌های سالم و آسیب تفاوت را در منطقه آسیب نشان می‌دهد به نحوی که با یک بررسی ساده می‌توان موقعیت‌های آسیب را با خطای کمتر از 2% شناسایی نمود.fa_IR
dc.format.extent6094
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.publisherUniversity of Qomen_US
dc.relation.ispartofپژوهش‌های عمران و محیط زیستfa_IR
dc.relation.ispartofCivil and Environmental Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2022.8340.1407
dc.subject"پایش سلامت سازه"fa_IR
dc.subject"تحلیل مودال"fa_IR
dc.subject"پردازش سیگنال"fa_IR
dc.subject"تبدیل موجک"fa_IR
dc.subject"شناسایی آسیب"fa_IR
dc.titleآسیب‌یابی در سازه‌ تیر فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی آنالیز موجکfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentهیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue2


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد