نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدژم, لعیاfa_IR
dc.contributor.authorرمضانی, امیرهوشنگfa_IR
dc.date.accessioned1401-09-20T21:01:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-12-11T21:01:00Z
dc.date.available1401-09-20T21:01:00Zfa_IR
dc.date.available2022-12-11T21:01:00Z
dc.date.issued2022-11-01en_US
dc.date.issued1401-08-10fa_IR
dc.identifier.citationدژم, لعیا, رمضانی, امیرهوشنگ. (1401). همبستگی بین ساختار کریستالی و ویژگی های اپتیکی لایه های نازک اکسیدروی آلایش یافته با مس. علم و مهندسی سرامیک, 11(2), 70-81.fa_IR
dc.identifier.issn2322-2352
dc.identifier.urihttp://ijcse.ir/article-1-891-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/936548
dc.description.abstractلایه های نازک اکسیدروی خالص[1] و آلایش یافته با مس[2] توسط کندوپاش مغناطیسی فرکانس رادیویی[3]  تهیه شد. ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی این لایه های نازک به کمک تکنیک های مشخصه یابی پراش اشعه ایکس[4] ، میکروسکوپ نیروی اتمی[5] ، طیف سنج نوری[6] ، فوتولومینسانس[7] مورد بررسی قرار گرفت. لایه های نازک اکسیدروی نقص‌های کریستالی و میکرو تنش‌های را در شبکه کریستالی نشان دادند. بازپخت لایه اکسیدروی آلایش یافته با مس3 اندازه کریستالی را در جهت بلوری (002) افزایش داد . پارامتر شبکه c در ساختار هگزاگنال به دلیل تطبیق اتم های مس در موقعیت های تعادلی کاهش یافت. بازپخت لایه اکسیدروی آلایش یافته با مس3 شدت پیک فوتولومینسانس8  را افزایش داد و آلایش مس در ساختار کریستالی لایه های نازک اکسیدروی باعث ایجاد نشر نور سبز در 530 نانومتر گردید. 2 ZnO 3 Cu:ZnO(CZO) 4 Radio Frequency 5 XRD(X-ray diffraction) 6 AFM (Atomic Force Microscopy) 7 Spectrophotometer 8 Photoluminescefa_IR
dc.format.extent1065
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن سرامیک ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلم و مهندسی سرامیکfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Ceramic Science & Engineeringen_US
dc.subjectلایه نازک اکسیدرویfa_IR
dc.subjectلایه نازک اکسیدروی آلایش یافته با مسfa_IR
dc.subjectکندوپاشfa_IR
dc.subjectبازپخت.fa_IR
dc.subjectسایر مواردfa_IR
dc.titleهمبستگی بین ساختار کریستالی و ویژگی های اپتیکی لایه های نازک اکسیدروی آلایش یافته با مسfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامیfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage70
dc.citation.epage81


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد