مرور دوره 12, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی 

  مراد, ندا؛ گلناری, سعید؛ علیزاده آبدهگاه, علی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2017-11-22)
  هویت  چیستی هر چیزی است، اما در مورد آدمی هویت مجموعه ای از خصوصیت های پایداری است که به اعتبار آن، یک فرد انسانی از دیگران متمایز می شود و می تواند با آن خود را بشناسد و به دیگران معرفی نماید. هیچ ملتی، هرچند تازه و نوبنیاد ...

 • تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی خراسان جنوبی 

  شاطری, مفید؛ راستی, عمران (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2017-11-22)
  چ وقف با کارکردهای متنوع خود و جایگاه ویژه اش در فرهنگ تشیع از جنبه های مختلف جامعه شناختی، اقتصادی، تاریخی، کالبدی، فرهنگی، سیاسی و غیره می تواند مورد بررسی قرار گیرد. موقوفات در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز دینی، ...

 • بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 

  عربی, سمیه؛ سلیمان پورعمران, محبوبه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2017-11-22)
  هدف این تحقیق بررسی نقش سبک زندگی اسلامی بر ارتقای میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و به لحاظ تبیین رابطه، از نوع همبستگی محسوب ‏می‏گردد. ...

 • بررسی جلوه‌های آیین قلندری و عیاری در رمان کلیدر 

  کنعانی, ابراهیم؛ کنعانی, نیره (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2017-11-22)
  رمان کلیدر اثر محمود دولت آبادی، یکی از رمان های برجسته ی معاصر است که بسیاری از آیین ها و باورهای پهلوانی و قومی منطقه ی خراسان را شناسانده است، به طوری که با پژوهش در آن، می توان به گنجینه ای ارزشمند از فرهنگ عامه ی ...

 • مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی و نگاهی به تفسیر تبیان) 

  آهنگ, علی؛ جلالی, مهدی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2017-11-22)
  میرزامحمد بن محمدرضای قمی مشهدی (م. حدود 1125ق.) صاحب تفسیر معروف "کنزالدقائق و بحرالغرائب" از علمای دوره صفویه است که آثار متعددی در زمینه های قرآنی، فقهی و کلامی از وی به یادگار مانده است. از شاخصه های اصلی عصر مؤلف، ...

 • بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند 

  قربانی, کلثوم؛ جلیلیان, سارا (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2017-11-22)
  ا افسانه ها و قصه های عامیانه یکی از منابع مهم انسان شناسی و جامعه شناسی برای همه  اقوام  است و یکی از پشتوانه های فرهنگی هر ملتی به شمار می رود. افسانه های ایرانی نیز حاوی نکته های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... است. ...