دوره 11, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • استانی شدن انتخابات؛ تمرکز‌گرایی یا تمرکز زدایی، با تأکید بر حوزه‌های انتخابیه استان خراسان جنوبی 

  اکبری, قاسم؛ راستی, عمران؛ میکانیکی, جواد (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2016-11-21)
  موضوع طراحی و گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب و کارآمد همواره از دغدغه ها و مباحث مهم در میان صاحب نظران عرصه جغرافیای انتخابات و مسؤولین امر بوده است و اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه، نظریات گوناگونی در این خصوص مطرح ...

 • بررسی فرهنگ مطالعه در دانش‌آموزان شهر بیرجند 

  اکبری بورنگ, محمد؛ نصراللهی, سیدنورالله (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2016-11-21)
  میزان مطالعه در جوامع از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی محسوب می گردد. بنابراین بررسی عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر میزان مطالعه، مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. از این رو، ...

 • برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM 

  شکوهی, محمداجزا؛ اسکندری ثانی, محمد؛ محمد آبادی, جواد (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2016-11-21)
  رویکرد عمده برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران، متأثر از مکتب برنامه ریزی سنتی با محوریت طرح جامع است که غالباً در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهر، بر ابعاد اجتماعی شهروندی تقدم دارد. با این که طرح های جامع ...

 • نخل‌گردانی محرّم در درخش: نگاهی انسان‌شناختی 

  حمیدی, سمیه؛ شاطری, مفید (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2016-11-21)
  آیین سوگواری ماه محرم جایگاه ویژه ای در زندگی اجتماعی ایرانیان داشته و در هر نقطه از کشور با توجه به فرهنگ و جغرافیای خاص آن منطقه، به شیوه های خاصی برگزار می شود. از جمله آیین های محرم، نخل گردانی است که در گستره وسیعی ...

 • اثر نظم اجتماعی خُرد در خانواده بر اقدامات زمینه ساز طلاق به واسطه ی کشمکش مطالعه موردی: فرزندان شاهد مشهد 

  اسکافی, مریم؛ مسعودی, حمید (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2016-11-21)
  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر ابعاد چهارگانه نظم خرد به واسطة ابعاد دوگانه کشمش بین زوجین، بر طلاق است. چارچوب نظری تحقیق نظریه ترکیبی نظم خُرد چلبی (برگرفته از نظریه پارسونز) و نظریه تقابل اجتماعی زیمل است که در آن، ...

 • بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند 

  آخوندی, محمد؛ پورشافعی, هادی؛ عسگری, علی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2016-11-21)
  اعتماد عاملی مهم در توسعه جوامع و هم چنین از عناصر مهم شکل گیری سرمایه اجتماعی است. سطح اعتماد در جامعه تا حدودی متأثر از سطح اعتماد درون نهادهای اجتماعی و فرهنگی آن جامعه است که در این میان آموزش و پرورش و در رأس آن مدرسه، ...