نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفارسی, طیبهfa_IR
dc.contributor.authorناسخیان, شهریارfa_IR
dc.contributor.authorشاهیوندی, احمدfa_IR
dc.date.accessioned1401-09-20T19:56:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-12-11T19:56:08Z
dc.date.available1401-09-20T19:56:08Zfa_IR
dc.date.available2022-12-11T19:56:08Z
dc.identifier.citationفارسی, طیبه, ناسخیان, شهریار, شاهیوندی, احمد. واکاوی قیاسی مفهوم سرزندگی شهری با سرزندگی بومی در پیشینه تاریخی شهر اصفهان. نشريه علمي مرمت و معماري ايران, 0-0. doi: ‎10.52547/mmi.1583.14000309fa_IR
dc.identifier.issn2345-3850
dc.identifier.issn2538-2624
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/‎10.52547/mmi.1583.14000309
dc.identifier.urihttp://mmi.aui.ac.ir/article-1-1148-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/933116
dc.description.abstractسرزندگی شهری مفهومی نو در ادبیات تخصصی شهرسازی است. با وجود تعاریف متعددی سرزندگی توسط صاحب‌نظران، این تعاریف با توجه به جنبه‌های متفاوت سرزندگی، معادل خصوصیات اجتماعی فرهنگی سایر کشورها تعریف شده است. اما سرزندگی پیش از شناخته شدن در ادبیات شهرسازی، در شهرها وجود داشته و در هر فرهنگی، تعاریف متفاوت داشته است. در‌صورتی‌که ادبیات جهانی سرزندگی بدون شناخت پشتوانه تاریخی آن در ایران، مطالعه شود، این خطر پیش رو است که در راستای خلق سرزندگی شهری، برخی ارزش‌های بومی و تاریخی سرزندگی ایرانی به فراموشی سپرده شود. به‌علاوه اینکه بافت‌های تاریخی که بخش جدانشدنی شهر هستند و محدودیت مداخله دارند، در راستای خلق سرزندگی‌شهری از تمامیت شهر جدا مانده و افول بیشتر سرزندگی در این بافت‌ها سبب ترک و رکود بیشتر آن‌ها گردد. این تحقیق معیارهای بومی خلق سرزندگی شهری را تعریف می‌نماید. لذا با انتخاب شهر اصفهان به‌عنوان یکی از تاریخی‌ترین شهرهای ایران، به جستجوی سرزندگی در گذشته تاریخی آن پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که شباهت‌ها و تفاوت‌های مفهوم سرزندگی تاریخی و بومی با سرزندگی شهری چیست و مردم بومی چه فضایی در شهر اصفهان را سرزنده می‌پندارند؟ در این راستا از دو روش تحقیق تحلیلی-تاریخی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد سرزندگی در گذشته تاریخی اصفهان وجود داشته و تمامی شاخص‌های سرزندگی جهانی در گذشته تاریخی اصفهان مصداق‌های بومی داشته است. تعریف مردم بومی اصفهان از سرزندگی با ادبیات جهانی آن تطابق دارد، اما چگونگی و شکل و وزن آن متفاوت است، به‌شکلی که برخی معیارهای سرزندگی در اصفهان بیش از بقیه مورد تأکید است و معیارهای جهانی در این شهر از ارزش‌گذاری یکسانی برخوردار نیستند. میدان نقش جهان به عنوان سرزنده‌ترین فضای شهری هم در گذشته تاریخی اصفهان و هم در حال حاضر از دیدگاه مردم بومی این شهر شناخته شد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه هنر اصفهانfa_IR
dc.relation.ispartofنشريه علمي مرمت و معماري ايرانfa_IR
dc.relation.ispartofScientific Journal of Maremat & Me'mari-e Iran (quarterly)en_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/‎10.52547/mmi.1583.14000309
dc.subjectسرزندگی شهریfa_IR
dc.subjectسرزندگی در پیشینه تاریخیfa_IR
dc.subjectسرزندگی بومیfa_IR
dc.subjectفضای شهری سرزندهfa_IR
dc.subjectمرمتfa_IR
dc.titleواکاوی قیاسی مفهوم سرزندگی شهری با سرزندگی بومی در پیشینه تاریخی شهر اصفهانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه هنر اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه هنر اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه هنر اصفهانfa_IR
dc.citation.spage0
dc.citation.epage0


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد