نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorوحیدی نیا, فرهادfa_IR
dc.contributor.authorخراسانی زاده, حسینfa_IR
dc.contributor.authorآقایی, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1401-06-20T07:38:44Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-09-11T07:38:44Z
dc.date.available1401-06-20T07:38:44Zfa_IR
dc.date.available2022-09-11T07:38:44Z
dc.date.issued2022-08-01en_US
dc.date.issued1401-05-10fa_IR
dc.identifier.citationوحیدی نیا, فرهاد, خراسانی زاده, حسین, آقایی, علیرضا. (1401). مطالعۀ عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال هیبریدی نانولوله‌های کربنی چنددیواره/اکسید آهن– ترمینول وی پی 1. مهندسی و مدیریت انرژی, 12(2), 82-95. doi: 10.22052/12.2.82fa_IR
dc.identifier.issn2345-2951
dc.identifier.issn2251-8061
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22052/12.2.82
dc.identifier.urihttp://energy.kashanu.ac.ir/article-1-1568-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/930311
dc.description.abstractدر مطالعۀ حاضر به‌صورت تئوری بر مبنای یک مدل حرارتی به بررسی عملکرد یک کلکتور سهموی خطی با استفاده از نانوسیال هیبریدی و مقایسۀ آن با مونو نانوسیال و سیال پایه پرداخته شده است. از ترمینول وی پی 1 به‌عنوان سیال پایه و از نانوذرات اکسید آهن برای تولید مونو نانوسیال و از نانوکامپوزیت نانولوله‌های کربنی چنددیواره- اکسید آهن به‌عنوان ذرات نانو برای تولید نانوسیال هیبریدی استفاده شده است. جریان سیال داخل لولۀ جاذب کلکتور به‌صورت مغشوش فرض شده است. نتایج نشان داد که وقتی از نانوسیال هیبریدی و مونو نانوسیال استفاده می‌شود، راندمان‌های انرژی و اگزرژی کلکتور نسبت به شرایط استفاده از سیال پایه بیشتر هستند، ولی مقدار آن‌ها با استفاده از نانوسیال هیبریدی اندکی کمتر از شرایطی است که سیال عامل مونو نانوسیال باشد. بیشترین افزایش راندمان انرژی کلکتور برای نانوسیال هیبریدی و مونو نانوسیال نسبت به سیال پایه به‌ترتیب برابر با 17/2% و 22/2% و بیشترین میزان افزایش راندمان اگزرژی به‌ترتیب برابر 49/1% و 58/%1 به دست آمد. با وجود این ضریب اصطکاک مونو نانوسیال نسبت به نانوسیال هیبریدی به‌طور متوسط حدود 7% بیشتر به دست آمد. نتایج نشان داد که معیار ارزیابی عملکرد کلکتور (بازده حرارتی- هیدرودینامیکی) وقتی از نانوسیال هیبریدی استفاده شود، بیشتر از شرایطی است که از مونو نانوسیال استفاده شود.fa_IR
dc.format.extent704
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه کاشانfa_IR
dc.relation.ispartofمهندسی و مدیریت انرژیfa_IR
dc.relation.ispartofEnergy: Engineering & Managmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22052/12.2.82
dc.subjectکلکتور سهموی خطیfa_IR
dc.subjectنانولوله‌های کربنی چنددیوارهfa_IR
dc.subjectاکسید آهنfa_IR
dc.subjectراندمان انرژیfa_IR
dc.subjectنانوسیال هیبریدیfa_IR
dc.subjectمونو نانوسیالfa_IR
dc.subjectراندمان اگزرژیfa_IR
dc.subjectمهندسی مکانیکfa_IR
dc.titleمطالعۀ عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال هیبریدی نانولوله‌های کربنی چنددیواره/اکسید آهن– ترمینول وی پی 1fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
dc.citation.spage82
dc.citation.epage95


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد