نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشمسی, محبوبهfa_IR
dc.contributor.authorکریمیان, محدثهfa_IR
dc.contributor.authorکریمیان, مرضیهfa_IR
dc.date.accessioned1401-06-20T07:15:02Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-09-11T07:15:03Z
dc.date.available1401-06-20T07:15:02Zfa_IR
dc.date.available2022-09-11T07:15:03Z
dc.date.issued2022-09-23en_US
dc.date.issued1401-07-01fa_IR
dc.date.submitted2020-04-14en_US
dc.date.submitted1399-01-26fa_IR
dc.identifier.citationشمسی, محبوبه, کریمیان, محدثه, کریمیان, مرضیه. (1401). تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت. مدیریت مهندسی و رایانش نرم, 7(2), 145-169.fa_IR
dc.identifier.issn2538-2675
dc.identifier.urihttps://jemsc.qom.ac.ir/article_1596.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/929306
dc.description.abstractتشخیص زود‌هنگام سرطان سینه نقش بسیار کلیدی در درمان بیمار ایفا می‌کند. امروزه الگوریتم‌های داده‌کاوی می‌توانند روش‌های هوشمندی در نظام سلامت ارائه دهند که با دقت بالایی سرطان سینه را تشخیص دهند. هدف از انجام این مطالعه، تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بندهای ترکیبی بر روی پایگاه‌ داده‌ی آماده‌سازی شده‌ی WBC و WDBC می‌باشد. مدل پیشنهادی ما در پایگاه داده‌ی WBC (کاهش ویژگی‌ها با CFS+ بهینه کردن نمونه ها با روش Resample+ طبقه بند ترکیبی (kstar+ جنگل تصادفی+ شبکه‌ی بیز و بیزین ساده))، دارای بهترین دقت تشخیص (% 100)، زمان پیاده‌سازی (0 ثانیه) و بدون هیچ خطایی می‌باشد و در پایگاه داده‌ی WDBC (کاهش ویژگی‌ها با CFS+ بهینه کردن نمونه ها با روش Resample+ طبقه بند ترکیبی (الگوریتم IBK+ شبکه‌ی بیز، بیزین ساده و kstar))، دارای دقت %99.29، زمان پیاده‌سازی 0 ثانیه و میانگین خطای مطلق 0.007 می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با توجه به روش‌های طبقه‌بند ترکیبی بر روی پایگاه‌‌داده‌ی آماده‌سازی شده می‌توان سیستم‌های نوینی برای کمک به پزشکان طراحی نمود که موجب تسهیل در فرآیندهای تشخیصی و درمانی شوند.fa_IR
dc.format.extent613
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.publisherQom Universityen_US
dc.relation.ispartofمدیریت مهندسی و رایانش نرمfa_IR
dc.relation.ispartofEngineering Management and Soft Computingen_US
dc.subjectانتخاب ویژگیfa_IR
dc.subjectبهبود دقتfa_IR
dc.subjectداده کاویfa_IR
dc.subjectطبقه‌بندهای ترکیبیfa_IR
dc.subjectنمونه گیریfa_IR
dc.titleتشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage145
dc.citation.epage169
nlai.contributor.orcid0000-0003-1238-4315


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد