نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدولتی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorمحرابی, علی رضاfa_IR
dc.contributor.authorسعیدی ویری, فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:39:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:39:00Z
dc.date.available1399-07-08T20:39:00Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:39:00Z
dc.date.issued2019-12-22en_US
dc.date.issued1398-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-03-26en_US
dc.date.submitted1399-01-07fa_IR
dc.identifier.citationدولتی, رضا, محرابی, علی رضا, سعیدی ویری, فاطمه. (1398). نقش اقتصاد سیاسی ایران در امنیت بین المللی. جغرافیا و روابط انسانی, 2(2020), 37-48.fa_IR
dc.identifier.issn2645-3851
dc.identifier.urihttp://www.gahr.ir/article_105900.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/92832
dc.description.abstractاقتصاد سیاسی یک کشور و امنیت بین الملل موضوعی درهم تنیده است که در ارتباط با هم هویت و کارکرد سیاسی خاص خود را ایجاد می‌کند هدف از این پژوهش بررسی اقتصاد سیاسی ایران و نقش آن در امنیت بین الملل است. در ابتدا با استفاده از نظریه بازدارندگی منطقی اقتصاد سیاسی ایران بررسی و سپس نقش آن در امنیت بین الملل مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش از روش توصیفی -تحلیلی و داده های دست اول کتابخانه‌ای به دست امده است. یافته های پژوهش به این صورت است که عوامل بسیار زیادی از جمله نفت، مناطق آزاد، سیاست دولت، صنعت ایران، تحریم‌های اقتصادی در اقتصاد سیاسی ایران تاثیر چشمگیری می‌گذارند و تاثیر آنها به گونه ای است که در برخی از برهه های تاریخی باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و در نتیجه ایجاد خلل در امنیت ملی ایران شده است. از یافته های پژوهش این گونه می توان نتیجه گرفت که در یک سیستم جهانی که در آن امنیت جهانی پیوسته وجود دارد لازم است که کشورها از نظر اقتصاد سیاسی در وضع مطلوبی باشند. چراکه امنیت اقتصادی یکی از مقدمه های ضروری و لازم جهت ثبات سیاسی است. در غیر این صورت با به مخاطره افتادن امنیت ملی، امنیت منطقه ای و نهایتا گسترش به عرصه جهانی در زمینه امنیت و ناامنی وجود خواهد داشت.fa_IR
dc.format.extent804
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherآئیژ عزمیfa_IR
dc.relation.ispartofجغرافیا و روابط انسانیfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Human Relationshipsen_US
dc.subjectامنیت بین‌المللfa_IR
dc.subjectاقتصاد سیاسیfa_IR
dc.subjectایرانfa_IR
dc.subjectامنیت اقتصادیfa_IR
dc.titleنقش اقتصاد سیاسی ایران در امنیت بین المللیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد جغرافیا سیاسی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد دانشگاه بهشتی، گروه علوم انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد هواشناسی سینوپتیک ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.fa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue2020
dc.citation.spage37
dc.citation.epage48
nlai.contributor.orcid0000-0001-7626-0763


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد