نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیدری فرد, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T21:00:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T21:00:11Z
dc.date.available1401-05-11T21:00:09Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T21:00:11Z
dc.date.issued2022-02-20en_US
dc.date.issued1400-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-04-09en_US
dc.date.submitted1401-01-20fa_IR
dc.identifier.citationحیدری فرد, مهدی. (1400). اعمال مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در عرصه جنگ‌های سایبری: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه سیاست خارجی, 35(4), 155-174.fa_IR
dc.identifier.urihttp://fp.ipisjournals.ir/article_251474.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/927755
dc.description.abstract افزایش روزافزون سطح اتکای عملکرد بسیاری از زیرساخت‌های شهری به فضای مجازی، هشدارها نسبت به آسیب‌پذیری آنها را به دنبال داشته است. در حوزه حقوق بشردوستانه، بحث در رابطه با قابلیت اعمال اصول و قواعد حاکم برهدایت مخاصمات (تفکیک، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی) و تفسیرهای موجود از آنها در حوزه جنگ‌های سایبری، با توجه به ویژگی‌های خاص فضای سایبری، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بخصوص وقتی که بدانیم ترتیبات قراردادی این حوزه حقوقی (کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) و پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977) بر مبنای شرایط عینی بروز جنگ‌های کلاسیک تدوین و تفاوت‌های ماهوی آن با نبرد سایبری، همچنین پیوندهای درون‌شبکه‌ای فضای سایبری، طبیعتا چالش‌های اساسی در اعمال قواعد هدایت مخاصمات در این عرصه را باعث می‌گردد. این مقاله سعی دارد با در پیش گرفتن روش تحقیق تبیینی و در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر‌بفرد فضای سایبر، چگونگی تفسیر و اعمال قواعد اصلی هدایت مخاصمات درعرصه جنگ‌های سایبری را بررسی و راهکارهایی را پیشنهاد نماید. در این راستا سوال اصلی این است که با توجه به تبعات و عواقب سوء عملیات خصمانه در فضای سایبری بر جمعیت غیرنظامی، آیا اصول حقوق بین­الملل بشردوستانه بر مخاصمات و جنگهای سایبری قابل اعمال می­باشد و در صورت پاسخ مثبت، چالش‌ها و موانع فراروی اعمال و تفسیر مقررات اساسی هدایت مخاصمات و حقوق بشردوستانه بر جنگ های سایبری کدامند؟.fa_IR
dc.format.extent971
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجهfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه سیاست خارجیfa_IR
dc.relation.ispartofThe Journal of Foreign Policyen_US
dc.subjectحقوق بشردوستانه بین‌المللیfa_IR
dc.subjectتسلیحات سایبریfa_IR
dc.subjectحمله سایبریfa_IR
dc.subjectعملیات سایبریfa_IR
dc.subjectمقررات هدایت مخاصماتfa_IR
dc.titleاعمال مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در عرصه جنگ‌های سایبری: چالش‌ها و راهکارهاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری تخصصی، رشته حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دامغان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume35
dc.citation.issue4
dc.citation.spage155
dc.citation.epage174


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد