نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنصرتی, ماهرهfa_IR
dc.contributor.authorبرقی, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorقنبری, یوسفfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T20:14:51Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T20:14:53Z
dc.date.available1401-05-11T20:14:51Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T20:14:53Z
dc.date.issued2022-06-22en_US
dc.date.issued1401-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-02-16en_US
dc.date.submitted1400-11-27fa_IR
dc.identifier.citationنصرتی, ماهره, برقی, حمید, قنبری, یوسف. (1401). تغییر الگوی کشت و اثرات آن بر ساختار اقتصاد پایدار (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان گیلان). جغرافیا و پایداری محیط, 12(2), 109-125. doi: 10.22126/ges.2022.7432.2498fa_IR
dc.identifier.issn2322-3197
dc.identifier.issn2676-5683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7432.2498
dc.identifier.urihttps://ges.razi.ac.ir/article_2132.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/924825
dc.description.abstractکشاورزی نقش کلیدی در توانمند­سازی دولت در رسیدن به خودکفایی غذایی و حفظ آن دارد. رشد پایدار کشاورزی به طور قابل‌توجهی به فرایند تحول آن بستگی داشته که به نوبه خود با تغییر در الگوهای کشت مرتبط می­باشد. تعیین الگوی بهینة کشت از جمله مسائلی است که در اقتصاد کشاورزی موردتوجه فراوان است. مطالعات مختلف توسعه اقتصادی، اهمیت تغییر الگوی کشت را در فرایند توسعۀ روستایی خاطرنشان کرده و بر نقش آن به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش تفاوت درآمدی و فقر خانوارهای روستایی تاکید دارند. هدف از این مقاله تأثیر بررسی اثرات تغییر الگوی کشت بر ساختار اقتصادی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد که مطالعات کتابخانه­ای و میدانی دررابطه‌با روستاهای شهرستان‌های آستارا، تالش و رودسر استان گیلان صورت گرفت. به این منظور 390 خانوار در روستاهای این سه شهرستان که دست به تغییر الگوی کشت از برنج به کیوی زدند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی - علی است. نتایج نشان می‌دهد که اعتبار اندازه­گیری شده هر پنج مدل اندازه‌گیری و نیز مدل پنج عاملی مرتبه دوم برای بررسی اثرات تغییر الگوی کشت قابل‌قبول می‌باشد. در نهایت رونق تولید (30/0)، افزایش سرمایه­گذاری (18/0)، بهبود فضای کسب‌وکار (66/0)، کاهش بدهی روستاییان (46/0) و کاهش مهاجرت (22/0) از بارهای عاملی را تبیین می‌نماید. براین‌اساس می‌توان گفت الگوی کشت مرکبات بر ساختار اقتصادی روستاهای موردمطالعه نقش مؤثری را ایفا نموده است.fa_IR
dc.format.extent1584
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.publisherRazi University of Kermanshahen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و پایداری محیطfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Sustainability of Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7432.2498
dc.subjectالگوی کشتfa_IR
dc.subjectساختار اقتصادیfa_IR
dc.subjectتوسعه روستاییfa_IR
dc.subjectاستان گیلانfa_IR
dc.subjectمعادلات ساختاریfa_IR
dc.titleتغییر الگوی کشت و اثرات آن بر ساختار اقتصاد پایدار (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان گیلان)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامهfa_IR
dc.contributor.departmentگروه برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
dc.citation.spage109
dc.citation.epage125


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد