نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبراتی, ابراهیمfa_IR
dc.contributor.authorصابری, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorخادم الحسینی, احمدfa_IR
dc.contributor.authorاذانی, مهریfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T20:14:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T20:14:48Z
dc.date.available1401-05-11T20:14:46Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T20:14:48Z
dc.date.issued2022-06-22en_US
dc.date.issued1401-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-03-07en_US
dc.date.submitted1400-12-16fa_IR
dc.identifier.citationبراتی, ابراهیم, صابری, حمید, خادم الحسینی, احمد, اذانی, مهری. (1401). بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک پایداربر مبنای استانداردEC و IES ( مطالعه موردی: شهردُرچه). جغرافیا و پایداری محیط, 12(2), 77-93. doi: 10.22126/ges.2022.7571.2510fa_IR
dc.identifier.issn2322-3197
dc.identifier.issn2676-5683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7571.2510
dc.identifier.urihttps://ges.razi.ac.ir/article_2112.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/924823
dc.description.abstractامروزه چالش‌های زیست‌محیطی و زیرساخت‌های شهری به‌عنوان موضوع مهمی برای برنامه‌ریزان شهری، مدیران و دست‌اندرکاران مسائل شهری درآمده است. رویکردهای مختلفی برای رسیدن به تعادل و پایداری شهری ارائه شده است، یکی از این رویکردها شهر اکولوژیک است. شهر اکولوژیک شهری است که ساختارهای کالبدی و اقتصادی آن با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی یا به عبارتی سازگار با شرایط محیط طبیعی شکل‌گرفته باشد. هدف این پژوهش بومی‌سازی الگوی شهر اکولوژیک در راستای دستیابی به توسعه پایدار در شهر درچه است. این پژوهش از لحاظ پارادایمی جزء پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود، از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی، تحلیلی و اکتشافی است. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت اسنادی و میدانی از طریق ابزار مصاحبه با متخصصان با روش دلفی بوده است. در این روش با 30 نفر از کارشناسان و خبرگان مسائل شهری مصاحبه انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بعد زیست‌محیطی و شاخص‌های آن بالاترین فراوانی (5) و بالاترین میانگین (22/4) را در بین دیگر ابعاد و شاخص‌های شهر اکولوژیک درچه به خود اختصاص داده است، پس از آن بعد اقتصادی و شاخص‌های آن با فراوانی (4) و میانگین (11/4) در رتبه دوم قرار دارد؛ بنابراین در الگوی پیشنهادی بومی شهر اکولوژیک درچه شاخص‌های این دو بعد باید در اولویت برنامه‌ریزی مدیران شهری قرار گیرد. همچنین جهت بومی‌سازی الگوی شهر اکولوژیک پایدار از استانداردهای EC و IES استفاده شد؛ بنابراین شاخص‌هایی مانند استفاده از انرژی پاک، ساختمان سبز، حمل‌ونقل عمومی، پیاده و دوچرخه باید در دستور کار برنامه‌ریزان و مدیریت شهری جهت دستیابی به شهر اکولوژیک قرار گیرد.fa_IR
dc.format.extent1722
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.publisherRazi University of Kermanshahen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و پایداری محیطfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Sustainability of Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7571.2510
dc.subjectالگوfa_IR
dc.subjectشهر اکولوژیکfa_IR
dc.subjectشهردُرچهfa_IR
dc.subjectاستاندارد EC و IESfa_IR
dc.titleبومی سازی الگوی شهر اکولوژیک پایداربر مبنای استانداردEC و IES ( مطالعه موردی: شهردُرچه)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیا، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیا، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیا، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
dc.citation.spage77
dc.citation.epage93
nlai.contributor.orcid0000-0002-0021-5541


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد