نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفلاحی, آزادهfa_IR
dc.contributor.authorرونقی, محمدحسینfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T20:14:37Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T20:14:39Z
dc.date.available1401-05-11T20:14:37Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T20:14:39Z
dc.date.issued2022-06-22en_US
dc.date.issued1401-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-01-23en_US
dc.date.submitted1400-11-03fa_IR
dc.identifier.citationفلاحی, آزاده, رونقی, محمدحسین. (1401). شناسایی و رتبه‌بندی تأثیر متقابل موانع ساختاری گردشگری اجتماع‌محور در ایران. جغرافیا و پایداری محیط, 12(2), 1-15. doi: 10.22126/ges.2022.7391.2492fa_IR
dc.identifier.issn2322-3197
dc.identifier.issn2676-5683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7391.2492
dc.identifier.urihttps://ges.razi.ac.ir/article_2062.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/924819
dc.description.abstractاخیراً ادبیات گردشگری به نقش جامعه در کلیه ابعاد توسعه پایدار توجه بسیاری معطوف داشته و مشارکت جامعه را در امور گردشگری، به‌عنوان یک چالش مهم در توسعه گردشگری پایدار برشمرده است. ذی نفعان محلی اغلب برای مشارکت فعالانه در گردشگری اجتماع‌محور با موانع ساختاری، فرهنگی و عملیاتی متعددی روبرو هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با روش تحلیل محتوا انجام‌گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام و با ابزار پرسش‌نامه به‌وسیله خبرگان تکمیل شده است. در ابتدا 13 مورد از چالش‌های گردشگری مبتنی بر جامعه شناسایی و به‌وسیله خبرگان تأیید و بومی‌سازی شد؛ سپس به وزن‌دهی چالش‌های شناسایی شده توسط هفت خبرة مدیریت امور شهری، گردشگری و دانشگاهی با استفاده از روش SWARA پرداخته شد. سپس الگویی از روابط درونی موانع با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری ارائه و برای تأیید یافته‌ها از نرم‌افزار میک‌مک استفاده شد. طبق یافته‌های مدل‌سازی ساختاری تفسیری، موانع در شش سطح ترازبندی شدند و موانع نگرش سیاسی متخصصان، ساختار دولتی متمرکز و مأموریت و اهداف متمایز؛ بیشترین تأثیرگذاری را داشته‌اند. همچنین طبق یافته‌های میک‌مک، شش چالش نگرش سیاسی متخصصان، ساختار متمرکز، مأموریت و اهداف متمایز، مقاومت در مقابل اصلاحات، سلطه نخبگان و هزینه‌های بالای مشارکت؛ به‌عنوان متغیرهای اثرگذار مطالعه شناسایی شدند. طبق نتایج؛ عمدة عواملی که باعث مانع توسعه پایدار گردشگری می‌شوند از عهده مردم و مقامات محلی خارج است؛ لذا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح ملی می‌بایست به توزیع قدرت بین شوراهای شهر اقدام کرده و تعادل و توازن قدرت را برقرار کند تا مقامات محلی تأثیر خود را بر روند توسعه گردشگری اجتماع‌محور لمس کنند.fa_IR
dc.format.extent1498
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.publisherRazi University of Kermanshahen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و پایداری محیطfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Sustainability of Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2022.7391.2492
dc.subjectگردشگری اجتماع‌محورfa_IR
dc.subjectموانع مشارکت ذینفعانfa_IR
dc.subjectمدل‌سازی ساختاری تفسیریfa_IR
dc.subjectایران اییfa_IR
dc.titleشناسایی و رتبه‌بندی تأثیر متقابل موانع ساختاری گردشگری اجتماع‌محور در ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage15


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد