نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعبادی, هادیfa_IR
dc.contributor.authorمحبی, زهراfa_IR
dc.date.accessioned1401-05-11T20:14:04Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T20:14:05Z
dc.date.available1401-05-11T20:14:04Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T20:14:05Z
dc.date.issued2021-09-23en_US
dc.date.issued1400-07-01fa_IR
dc.date.submitted2021-07-23en_US
dc.date.submitted1400-05-01fa_IR
dc.identifier.citationعبادی, هادی, محبی, زهرا. (1400). بررسی تاثیرات کشاورزی شهری بر میزان سرمایه اجتماعی ذی نفعان در دانشگاه رازی کرمانشاه. جغرافیا و پایداری محیط, 11(3), 31-44. doi: 10.22126/ges.2021.6851.2438fa_IR
dc.identifier.issn2322-3197
dc.identifier.issn2676-5683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2021.6851.2438
dc.identifier.urihttps://ges.razi.ac.ir/article_1930.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/924806
dc.description.abstractکشاورزی شهری با هدف تکمیل نیازهای غذایی شهری، ارائه خدمات اکوسیستمی و زیست‏ محیطی، افزایش ارزش‏های فرهنگی و اجتماعی و حتی افزایش مقاومت اقتصادی، دارای اثرات چندبعدی در هر جامعه ‏ای است. سرمایۀ اجتماعی یکی از اثرات مهمی است که کشاورزی شهری می‏تواند بر آن داشته باشد. پژوهش حاضر همزمان با اجرای طرح کشاورزی شهری (باغچه سبز) و با هدف واکاوی اثرات کشاورزی شهری بر سرمایۀ اجتماعی ذی نفعان در دانشگاه رازی کرمانشاه به روش پیمایشی صورت گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش 150 نفر از ذینفعان بود که 108 نفر از آن‏ها بر اساس جدول کرجسی مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گرد‏آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‏ساخته‏ بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرهای کارشناسان، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد، افرادی که به صورت خانوادگی به محل کشاورزی مراجعه کرده‏اند، اثرات اجرای کشاورزی شهری را بر سرمایۀ اجتماعی بیشتر دانسته‏اند. یافته‏های ارزیابی مدل معادلات ساختاری نشان داد که کلیۀ ابعاد انسجام اجتماعی، تعامل اجتماعی، آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر سرمایه اجتماعی ذینفعان در سطح 99 درصد اطمینان تأثیر مثبت داشتند. به‏طوری‏که، بعد «مشارکت اجتماعی» با ضریب مسیر 825/0 بیشترین تأثیرگذاری معنا‏دار را بر سرمایۀ اجتماعی افراد مورد مطالعه و آگاهی اجتماعی (با ضریب مسیر 599/0) کمترین اثر را بر سرمایه اجتماعی افراد مورد مطالعه داشته است. بنابراین، همین امر شرایط را برای تقویت تعامل و مشارکت اجتماعی و همچنین اعتماد اجتماعی فراهم کرده و زمینه‏ساز فرهنگ‏سازی متناسب با توسعه کشاورزی شهری خواهد شد و می‏توان از نتایج به‏دست آمده از آن در روند برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری‏های کلان کشاورزی و ایجاد سرمایه ‏های اجتماعی جدید در کشور بهره جست.fa_IR
dc.format.extent1740
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.publisherRazi University of Kermanshahen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و پایداری محیطfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Sustainability of Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/ges.2021.6851.2438
dc.subjectکشاورزی شهریfa_IR
dc.subjectسرمایه اجتماعیfa_IR
dc.subjectانسجامfa_IR
dc.subjectمشارکتfa_IR
dc.subjectتعاملfa_IR
dc.titleبررسی تاثیرات کشاورزی شهری بر میزان سرمایه اجتماعی ذی نفعان در دانشگاه رازی کرمانشاهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue3
dc.citation.spage31
dc.citation.epage44
nlai.contributor.orcid0000-0002-8254-3652


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد