نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorCHIKWE, TEMPLEen_US
dc.contributor.authorDuru, Remyen_US
dc.date.accessioned1401-05-11T19:32:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-08-02T19:32:12Z
dc.date.available1401-05-11T19:32:12Zfa_IR
dc.date.available2022-08-02T19:32:12Z
dc.date.issued2022-01-01en_US
dc.date.issued1400-10-11fa_IR
dc.date.submitted2021-10-05en_US
dc.date.submitted1400-07-13fa_IR
dc.identifier.citationCHIKWE, TEMPLE, Duru, Remy. (2022). ASPHALTENE, NAPHTHENIC ACID AND NAPHTHENATE COMPONENTS OF SOME CRUDE OIL SAMPLES AND THEIR IMPACT ON PRODUCTION AND EXPORT. Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology, 11(1)doi: 10.22050/ijogst.2022.277619.1615en_US
dc.identifier.issn2345-2412
dc.identifier.issn2345-2420
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22050/ijogst.2022.277619.1615
dc.identifier.urihttps://ijogst.put.ac.ir/article_148398.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/922711
dc.description.abstractThe Asphaltene and metal naphthenate components of crude oil samples from ten different wells within an oil reservoir were determined using different analytical techniques. The asphaltene content was determined by gravimetric analyses while the metal naphthenate components were determined by obtaining the metal ion concentration of the produced water and the naphthenic acid concentration of the crude using Atomic absorption spectrometer (AAS) and potentiometric titration respectively. Results obtained showed that the asphaltene content of the crude samples ranges from 2.0000 – 8.000 %w while the naphthenic acid concentration indicated by the total acid number (TAN) ranges from 0.3000 – 1.4600 mg/KOH/g. All the crude samples possess asphaltene components as well as the propensity to form calcium and sodium naphthenate scale deposits having a Ca2+ concentration between 32.5000 – 94.5000 mg/L and a Na+ concentration between 27.7 – 105.1 mg/L respectively, however the formation of naphthenate scale deposits is highly dependent on the pH of the produced water of the crude which makes well FT01 less likely to form naphthenate scales since it has a pH < 6. Both asphaltene and naphthenate deposits are directly proportional to the specific gravity of the crude and inversely proportional to the API gravity implying that both components reduce the quality of the crude. Asphaltene and metal naphthenate solid deposits in the crude can cause a lot of flow assurance difficulties such as, blocking of expedition lines, pore plugging, wettability, crude oil parameter alteration, as well as reduction in oil recovery.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherPetroleum University of Technologyen_US
dc.relation.ispartofIranian Journal of Oil and Gas Science and Technologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22050/ijogst.2022.277619.1615
dc.subjectPrecipitationen_US
dc.subjectflocculationen_US
dc.subjectscale depositsen_US
dc.subjectReservoiren_US
dc.subjectflow assuranceen_US
dc.subjectHydrocarbon Reservoirs Managementen_US
dc.titleASPHALTENE, NAPHTHENIC ACID AND NAPHTHENATE COMPONENTS OF SOME CRUDE OIL SAMPLES AND THEIR IMPACT ON PRODUCTION AND EXPORTen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeResearch Paperen_US
dc.contributor.departmentUNIVERSITY OF PORT HARCOURTen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Pure and Industrial Chemistry. University of Port Harcourten_US
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد