دوره 14, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تاثیر تمرینات چشم ساکن بر تصمیم‌گیری، رفتار ‏خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس 

  زمانی فرد, نیلوفر؛ خواجوی, داریوش؛ قطبی ورزنه, احمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  مقدمه و هدف: مطالعه حاضر با هدف ‏تاثیر تمرینات چشم ساکن بر تصمیم‌گیری، رفتار خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس انجام ‏گرفت. ‏روش: در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دوره پیگیری 14 روزه ‏انجام گرفت، 30 ...

 • تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان 

  کیهانی, مریم؛ طاهری تربتی, حمیدرضا؛ صابری کاخکی, علیرضا؛ قشونی, مجید (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  شروع دوران سالمندی در اغلب افراد همراه با کاهش عملکردهای شناختی و حرکتی همراه است. یکی از این عملکردها که تحت‌تأثیر قرار می گرد زمان واکنش می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات نوروفیدبک باتوجه‌به اصل اختصاصی ...

 • مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین 

  حیدری, حسین؛ بادامی, رخساره؛ مشکاتی, زهره (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ‏ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان ‏واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین بود.روش: در این مطالعه نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دوره پیگیری یک و ...

 • مقایسه رویکردهای آموزش انفرادی، زوجی و مشارکتی بر یادگیری کاتای هیان‌شودان شوتوکان کاراته 

  قائینی, انسیه؛ نیک‌روان, احمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  در مقایسه با روش تمرین انفرادی، روش تمرین زوجی و مشارکتی روشی است که در آن افراد در گروه‌های دونفری و یا بیشتر برای یادگیری مهارت‌های حرکتی باهم مشارکت می‌کنند و به نظر می‌رسد این روش‌ها با افزایش کارایی و اثربخشی شرایط ...

 • روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی نوجوانان (AMCQ) 

  محمدزاده, مصطفی؛ شیخ, محمود؛ تکی زاده, خالد؛ کشوری, فاطمه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  زمینه؛ شایستگی حرکتی نوجوانان می‌تواند بر عملکردهای روزانه و مشارکت در فعالیت‌های بدنی تاثیر بگذارد. اندازه گیری-های معمول شایستگی حرکتی زمان و هزینه زیادی نیاز دارد، اما استفاده از پرسشنامه‌های خودگزارشی جهت غربالگری ...

 • اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد پرتاب دارت با دشواری‌های متفاوت 

  بیابانی, پویا؛ دانا, امیر (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد پرتاب دارت با دشواری‌های متفاوت بود. تعداد 60 نفر از افراد مبتدی و راست دست با دامنه سنی 22 تا 28 سال به صورت دردسترس از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز انتخاب و ...

 • تأثیر قیود دفاعی بر رفتارهای نقطه یابی حرکتی هندبالیست های نخبه 

  اسماعیل زاده, محمدعلی؛ شهبازی, مهدی؛ جابری مقدم, علی اکبر؛ طهماسبی بروجنی, شهزاد؛ شیرزاد, الهام (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  مطالعات رفتاری تکالیف نقطه‌یابی حرکتی در ورزش معمولا توسط عوامل پویا مانند وضعیت دفاعی حریف، بررسی می‌شوند. هندبالیست‌ برای پرتاب کردن توپ به سمت دروازه در وضعیت‌های مختلف، باید گام‌هایش را هماهنگ کند. در پژوهش حاضر الگوهای ...

 • تاثیر تمرینات حرکتی در محیط واقعیت مجازی بر دامنۀ حرکتی کودکان فلج مغزی 

  پورآذر, مرتضی؛ باقرزاده, فضل الله؛ حومینیان, داوود (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2022-05-22)
  هدف تحقیق حاضر تاثیر تمرینات حرکتی در محیط واقعیت مجازی بر دامنۀ حرکتی در کودکان فلج مغزی بود. 20 پسر فلج مغزی اسپاستیک با 7-12 ساله به صورت در دسترس انتخاب شدند و با توجه به میانگین نمرات کسب شده به طور همگن در دو گروه ...