نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحمدی, سانازfa_IR
dc.contributor.authorصالحی, محمد علیfa_IR
dc.contributor.authorجمالی, حمایتfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:35:57Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:35:57Z
dc.date.available1399-07-08T20:35:57Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:35:57Z
dc.date.issued2020-08-22en_US
dc.date.issued1399-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-06-20en_US
dc.date.submitted1397-03-30fa_IR
dc.identifier.citationاحمدی, ساناز, صالحی, محمد علی, جمالی, حمایت. (1399). مدل دولومیتی شدن و ارتباط آن با کانه‌زایی سرب، روی و باریت حسن‌آباد (شمال شرق اصفهان). فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین, 29(116), 23-34. doi: 10.22071/gsj.2019.136586.1496fa_IR
dc.identifier.issn1023-7429
dc.identifier.issn2645-4963
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22071/gsj.2019.136586.1496
dc.identifier.urihttp://www.gsjournal.ir/article_113239.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/91740
dc.description.abstractکانسار سرب و روی حسن‌آباد در شمال شرق اصفهان و در زون ایران مرکزی قرار گرفته است. سنگ میزبان این کانسار دولومیت‌های سازند شتری به سن تریاس میانی است. کانی‌ها شامل گالن، اسفالریت، پیریت، سولفوسالت و باریت می‌باشند که همراه با دگرسانی دولومیتی اند. بر اساس مطالعات پتروگرافی (از نظر شکل و اندازه بلور‌ها، توزیع اندازه بلوری و شکل مرز‌های بلوری) شش نوع دولومیت تشخیص داده شده است، که عبارتند از دولومیت خیلی ریز بلور، ریزبلور، متوسط بلور، درشت بلور، دولومیت زین اسبی و پر کننده فضای خالی. دولومیت‌های ریز بلور نوع یک و دو، به عنوان دولومیت همزمان با رسوبگذاری یا دولومیت دیاژنتیکی با منشأ سبخایی در نظر گرفته شد. دولومیت نوع سه یا متوسط بلور در مراحل انتهایی دیاژنز در شرایط تدفینی کم عمق و بر اثر تبلور مجدد دولومیت‌های ریز بلور تشکیل شده است. دولومیت درشت بلور و زین اسبی و پر کننده فضای خالی تحت شرایط دفن عمیق ایجاد شده‌اند و دولومیت‌های درشت بلور و زین اسبی به عنوان دولومیت‌های گرمابی و مرتبط با کانه‌زایی در نظر گرفته شدند. منشأ منیزیم برای دولومیت‌های ریز بلور، منیزیم آب دریا و برای دولومیت‌های دانه درشت‌تر شورابه‌های حوضه‌ای حاصل از تراکم سازند سرخ شیل و سیال گرمابی پیشنهاد می‌گردد.fa_IR
dc.format.extent9593
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورfa_IR
dc.publisherGeological Survey of Iranen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمینfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Geoscienceen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22071/gsj.2019.136586.1496
dc.subjectسرب و رویfa_IR
dc.subjectپتروگرافیfa_IR
dc.subjectژئوشیمیfa_IR
dc.subjectمدل دولومیتی شدنfa_IR
dc.subjectحسن‌آبادfa_IR
dc.titleمدل دولومیتی شدن و ارتباط آن با کانه‌زایی سرب، روی و باریت حسن‌آباد (شمال شرق اصفهان)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume29
dc.citation.issue116
dc.citation.spage23
dc.citation.epage34


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد