نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمراثی, محسنfa_IR
dc.contributor.authorپوریایی, آرزوfa_IR
dc.contributor.authorپاکدامن, معصومهfa_IR
dc.date.accessioned1401-04-10T21:43:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-07-01T21:43:56Z
dc.date.available1401-04-10T21:43:46Zfa_IR
dc.date.available2022-07-01T21:43:56Z
dc.date.issued2022-03-21en_US
dc.date.issued1401-01-01fa_IR
dc.date.submitted2021-11-13en_US
dc.date.submitted1400-08-22fa_IR
dc.identifier.citationمراثی, محسن, پوریایی, آرزو, پاکدامن, معصومه. (1401). مروری برشناسایی مواد رنگین مورد استفاده در تذهیب مرصع (با تأکید بر نسخه‎های قرون4 و 5 هجری). مطالعات در دنیای رنگ, 11(4), 49-61.fa_IR
dc.identifier.issn2251-7278
dc.identifier.issn2383-2223
dc.identifier.urihttp://jscw.icrc.ac.ir/article_81827.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/912462
dc.description.abstractهدف از این پژوهش آشنایی با نوع و جنس رنگ‌های مورد استفاده در اجرای تذهیب مرصع در هنر کتاب‌آرایی کهن اسلامی است. ویژگی‎های تذهیب مرصع و جنس رنگ‌های مورد استفاده در آن چیست؟ سوال اصلی تحقیق است. روش انجام تحقیق به شیوۀ‌ توصیفی- تحلیلی و برای اثبات برخی مواد و ترکیبات، تجربی و شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی بوده است. با توجه به پژوهش‌های حاضر در علم و تاریخ رنگ‌سازی کهن اسلامی امتزاج و ساخت همۀ رنگ‌ها در گذشته بر مبنای شیوه‌های ساخت چهارگانه با واکنش‌های خاص است که مبحث اصلی رنگ‌سازی در قرون پیشین بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین ویژگی تذهیب مرصع استفاده از نوعی از رنگ‌ها به نام لیقه‌ با شیوه‌های ساخت چهارگانه و مزاج عناصر بوده است که موجب درخشش جواهر گونه صفحات قرآن می‌شده است. تذهیب مرصع در واقع همان مرصع‌کاری تذهیب با رنگ‌هایی از نوع و جنسی متفاوت از رنگ‌های امروزی است. میزان برجستگی مرصع‌کاری موجود در آثار بستگی به اندازه و غلظت وکاربرد لیقه‎های مورد استفاده داشته است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوششfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات در دنیای رنگfa_IR
dc.subjectموادfa_IR
dc.subjectرنگینfa_IR
dc.subjectتذهیبfa_IR
dc.subjectمرصعfa_IR
dc.subjectقرون اولیهfa_IR
dc.subjectسایرfa_IR
dc.titleمروری برشناسایی مواد رنگین مورد استفاده در تذهیب مرصع (با تأکید بر نسخه‎های قرون4 و 5 هجری)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله مروریfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، دانشکده هنر، دانشگاه شاهدfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌ آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه شاهدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری، دانشگاه خاتمfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue4
dc.citation.spage49
dc.citation.epage61


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد