دوره 22, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مرور نظام‌مند مسائل اجتماعی ایران : بازه زمانی 1380 الی 1400 

  عشایری, طاها؛ جهان پرور, طاهره؛ احمدی می لاسی, مرضیه؛ سوری, مسلم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-09-23)
  مسائل اجتماعی، واقعیتی چندوجهی-چندبعدی در جامعه انسانی و حاصل دیالکتیک بین عاملیتو ساختارهاست، نتیجه گام‌های کج و انحرافی به ظهور آفتی اجتماعی علیه ارزش و هنجارهای انسانی شده است. جامعه ایرانی نیز گونه‌هایی از مسائل اجتماعی ...

 • مطالعه‌ کیفی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران (مطالعه موردی بازار بزرگ تهران) 

  مزیدی شرف آبادی, وحید؛ کلانتری, عبدالحسین؛ مبارکی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-09-23)
  این مطالعه با هدف بررسی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا انجام شده است. روش تحقیق، کیفی و جامعه مورد مطالعه کلیة ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا در محدوده بازار بزگ تهران بودند. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار ...

 • مردانگی های ایرانی در فضای مجازی: سنخ ها، گفتمان ها و منازعات 

  ذکایی, محمد سعید؛ ویسی, سیمین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-09-23)
  مردانگی به­عنوان قالبی ارزشی، هنجاری و رفتاری به درجات زیادی برآمده از روابط گفتمانی است. بسط شبکه­های اجتماعی مجازی در دهه اخیر زمینه تکثر و صف­آرایی گفتمان­های رقیبی از مردانگی را مهیا ساخته است. با اتکا به روش قوم­نگاری ...

 • نقد آینده‌پژوهی در علوم اجتماعی (با تأکید بر ایران) 

  گلمرادی, روح‌الله (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-09-23)
  اجتماعی را بررسی و نقد کند. از دو منظر کلی به این نقد پرداخته می‌شود. نقد روش‌شناختی که مباحث روش‌شناسی و فلسفۀ علوم اجتماعی با تأکید بر رویکرد رئالیسم انتقادی را پیش می‌کشد و نقدی با رویکرد جامعه‌شناسی مردم‌مدار. از این‌رو ...

 • درآمدی بر روش تحلیل تطبیقی‌ـ‌تاریخی در ارتباط با موضوع دموکراسی در ایران 

  شجاعی, نیما (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-09-23)
  روش تحلیل تطبیقی‌ـ‌تاریخی یا (CHA) یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی معاصر است که به‌نظر می‌رسد، امکان بسط و گسترش آن‌چه سی. رایت میلز از «تخیل جامعه‌شناختی» مراد می‌نمود را مهیا می‌کند. تدا اسکاچپول ...

 • تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در عصر صفویه: تحول نظری • 

  راسخ, کرامت الله (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-09-23)
  سلسله صفویان اوایل قرن شانزدهم (1501م) در ایران مستقر شد. استقرار سلسله صفویه به شکل‌گیری دو حوزه عمومی موازی، همکار و رقیب منجر شد: حوزه عمومی دیوانی و حوزه عمومی روحانیون. علما، مجتهدان و آخوندها با تأسیس حوزه عمومی ...