مرور دوره 10, شماره 4 بر اساس تاریخ انتشار

 • مدلسازی توانمندسازهای نوآوری باصرفه با رویکرد پویایی شناسی سیستم در صنایع کوچک و متوسط تولید کننده لوازم خانگی 

  نیرومند, مرجان؛ شاهین, آرش؛ نقش, امیررضا؛ پیکری, حمیدرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-02-20)
  امروزه در ایران رویدادهایی همچون تحریمهای اقتصادی، تورم و بیکاری، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و از سوی دیگر تولیدکنندگان را با مشکلات تأمین مواد اوّلیه و هزینه‌های تولید روبرو ساخته است. در این شرایط صنایع کوچک و ...

 • شناسایی و دسته بندی چالش های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران 

  گلعلی زاده, محمدرضا؛ طباطبائیان, سید حبیب‌الله؛ زمردیان, غلامرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-02-20)
  یکی از مولفه‌های بسیار تاثیرگذار در ارتقای عملکرد،رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، و در عین حال چالش و مانع اصلی در رشد و توسعه آنها محدودیت‌های منابع مالی می‌باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های فرایتد تامین مالی ...

 • تحلیل تعامل بازیگران خوشه های کسب وکار دوسوتوان: شناسایی راهبردها با نظریه بازی‌ها 

  رستمی, رضا؛ رضایی, بیژن؛ دل انگیزان, سهراب (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-02-20)
  رویکرد توسعه خوشه‌ای به‌عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه صنعتی در دو دهه اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران کشورها قرار گرفته است. خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه‌ها با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه ...

 • بررسی مضامین محرک و مانع در اسنادفرادستی کشور در حمایت از توسعه صنعت فین تک 

  عظیمی نژاد, هادی؛ حمیدی زاده, علی؛ جندقی, غلامرضا؛ سهرابی, ابوالفضل (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-02-20)
  صنعت فین‌تک در دنیا و در کشور، صنعتی نوظهور است و در مسیر توسعه با چالش‌های گوناگونی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو به رو است که بخشی از این چالش‌ها مربوط به قوانین، مقررات و اسناد فرادستی حوزه اقتصاد و ...

 • ارائه مدل علّی نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا 

  اعتمادی فرد, علی؛ طبائیان, سید کمال؛ خمسه, عباس؛ پیله‌وری سلماسی, نازنین (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-02-20)
  در این تحقیق سعی شد مدلی برای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا ارائه گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان و خبرگان حوزه ...

 • فراتحلیل عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان‌ها 

  قنبری قلعه رودخانی, فضه؛ موذن جمشیدی, میرهادی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2022-02-20)
  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان‌های نظامی با بکارگیری روش فراتحلیل و نرم‌افزار CMA2 می‌باشد. در این راستا، کلیه مقالات چاپ‌شده در نشریات فارسی زبان و انگلیسی زبان، ازطریق ...