آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
تأثیر ...180

کل بازدید‌ها در هر ماه

December 2021January 2022February 2022March 2022April 2022May 2022June 2022
تأثیر ...0000810171

بازدید فایل‌ها

مشاهده‌ها
A31938F2956A6A99AE4022137CE17D2C.pdf18

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها
China2

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها
Guangzhou2