نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقربانی, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1401-01-30T21:22:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-04-19T21:22:22Z
dc.date.available1401-01-30T21:22:20Zfa_IR
dc.date.available2022-04-19T21:22:22Z
dc.date.issued2021-11-22en_US
dc.date.issued1400-09-01fa_IR
dc.date.submitted2022-01-30en_US
dc.date.submitted1400-11-10fa_IR
dc.identifier.citationقربانی, وحید. (1400). تکامل سیاست همسایگی معاصر چین: روندها، ویژگی‌ها و ابتکارات. فصلنامه سیاست خارجی, 35(3), 65-90.fa_IR
dc.identifier.urihttp://fp.ipisjournals.ir/article_249292.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/903830
dc.description.abstractهرچند چین در حال گسترش نفوذ خود در سراسر جهان است، تمرکز تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در مناطق پیرامونی پیچیدۀ آن با عنوان «سیاست همسایگی» دنبال می‌شود. سیاست همسایگی چین از محدودیت‌های جغرافیایی یا عوامل تاریخی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی هم‌پیوند با آن جدا نیست، اما توجه به روندهای تاریخی و نظری شکل‌گیری و تکامل و تداوم سیاست فوق در راهبرد سیاست خارجی این کشور اهمیت دارد. هدف مقاله پیش روی که با رویکردی توصیفی، تحلیلی و تجویزی نگارش شده است، بررسی روند توسعۀ سیاست همسایگی چین، مختصات و ویژگی‌های نوعیِ معاصر آن است و در این راستا، با توجه به پیچیدگی و دشواری‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به توازن و الگوی مطلوب سیاست خارجی با کشورهای پیرامون، دلالت‌های آن (سیاست همسایگی چین) برای ایران احصا شده است. به نظر می‌رسد سیاست همسایگی چین به‌عنوان یک تمدن بزرگ شرقی، یک کشور سوسیالیستی و یک قدرت درحالِ‌صعود، ویژگی‌های آشکار، منطق توسعه و سازوکار پویای داخلی و بین‌المللی خود را دارد. ترتیبات چندجانبه، دیپلماسی مشارکت و دوجانبه و ابتکار کمربند راه، ابتکارات مهم در اجرای سیاست همسایگی معاصر این کشور به‌شمار می‌آیند.fa_IR
dc.format.extent1212
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجهfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه سیاست خارجیfa_IR
dc.relation.ispartofThe Journal of Foreign Policyen_US
dc.subjectچینfa_IR
dc.subjectسیاست همسایگی معاصرfa_IR
dc.subjectدیپلماسی مشارکتfa_IR
dc.subjectابتکار کمربند راهfa_IR
dc.subjectترتیبات چندجانبهfa_IR
dc.titleتکامل سیاست همسایگی معاصر چین: روندها، ویژگی‌ها و ابتکاراتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردیfa_IR
dc.citation.volume35
dc.citation.issue3
dc.citation.spage65
dc.citation.epage90
nlai.contributor.orcid0000-0002-1588-2574


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد