نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصفوی, سیدحمزهfa_IR
dc.contributor.authorفرهادی, فرشیدfa_IR
dc.date.accessioned1401-01-30T21:21:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-04-19T21:21:59Z
dc.date.available1401-01-30T21:21:49Zfa_IR
dc.date.available2022-04-19T21:21:59Z
dc.date.issued2021-11-22en_US
dc.date.issued1400-09-01fa_IR
dc.date.submitted2022-01-30en_US
dc.date.submitted1400-11-10fa_IR
dc.identifier.citationصفوی, سیدحمزه, فرهادی, فرشید. (1400). سیاست همسایگی: رهیافتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظم منطقه‌ای غرب آسیا. فصلنامه سیاست خارجی, 35(3), 5-34.fa_IR
dc.identifier.urihttp://fp.ipisjournals.ir/article_249291.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/903827
dc.description.abstractاین مقاله در پی پاسخ به این پرسش است: راه برون‌رفت جمهوری اسلامی ایران از فشار ساختاریِ منطقه‌ای و جهانی در محیط منطقه‌ای غرب آسیا چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که داشتن یک استراتژی دقیق، دوراندیشانه، مستمر و منسجم در قالب یک فراروایت تحت عنوان «سیاست همسایگی» برای تنظیم هوشمندانۀ الگوی رفتاری با کشورهای همسایه، راه برون‌رفت از فشار ساختاری حادث‌شده بر جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن، مانند انزوا، حصر ژئوپلتیک و شکل‌گیری معمای امنیتی در محیط منطقه‌ای غرب آسیاست. در همین راستا، هدف پژوهش، بررسی جنبه‌های مختلف سیاست همسایگی، سازوکارها و خط‌مشی‌ها و مزیت‌های منتج از آن برای جمهوری اسلامی ایران در محیط منطقه‌ای غرب آسیاست. مهم‌ترین یافتۀ پژوهش این است که اتخاذ سیاست همسایگی از سوی جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل مرجعیت تمدنی آن در منطقۀ غرب آسیا، مزیت‌های پیش‌بینی‌پذیریِ رفتارها و اعتمادسازی و اعتمادآفرینی، کاهش نقش منفی قدرت مداخله‌گر جهانی، توانایی مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، خلق متحدان و شرکای استراتژیک، کاهش رقابت‌های منفی درون‌منطقه‌ای، خلق گفتمان‌ها و ایده‌ها و ساختارهای درون‌منطقه‌ای، خنثی‌کردن نقش منفی متغیرهای آشوب‌ساز درون‌منطقه‌ای و درنهایت، شکل‌گیری الگوی نظم مطلوب منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت. مقاله از نوع توصیفی‌تحلیلی است و از روش‌شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجهfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه سیاست خارجیfa_IR
dc.relation.ispartofThe Journal of Foreign Policyen_US
dc.subjectسیاست همسایگیfa_IR
dc.subjectغرب آسیاfa_IR
dc.subjectایرانfa_IR
dc.subjectمرجعیت تمدنیfa_IR
dc.subjectاعتمادسازیfa_IR
dc.subjectاعتمادآفرینیfa_IR
dc.titleسیاست همسایگی: رهیافتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظم منطقه‌ای غرب آسیاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.citation.volume35
dc.citation.issue3
dc.citation.spage5
dc.citation.epage34


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد